Ουφ πεσατε να με φάτε! Άντε και να δούμε ποιος θα φορολογήσει ποτέ την εκκλησία!

Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 17, 2008

Τι να γράψω ρε;

Για το Βατοπέδι, το οποίο δεν έχει ήδη γραφτεί;

Αντε, να κάνουμε μια σούμα, και κατόπιν να πούμε και δυο κουβέντες....


Κατ' αρχάς δέστε αυτό, όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη, για να δείτε τι έξυπνα και γρήγορα γίνονται μερικές δουλειές:Μόλις τελειώσατε με αυτά τα χαριτωμένα τηλεοπτικά, ας πάμε και στα γραπτά:
(οι τονισμοί στις αναδημοσιεύσεις δικοί μου)

Αναμεσα σε άλλα χαριτωμένα εδώ βρίσκουμε και τους λόγους τους οποίους επικαλέστηκαν οι Θείοι Πατερες:
«1. Ο χρυσόβουλλος λόγος του έτους 1080 του αυτοκράτορος του Βυζαντίου Νικηφόρου Βοτανειάτη.

2. Ο χρυσόβουλλος λόγος του έτους 1329 του αυτοκράτορος του Βυζαντίου Ανδρονίκου Παλαιολόγου του Γ’.

3. Ο χρυσόβουλλος λόγος του έτους 1357 του αυτοκράτορος του Βυζαντίου Ιωάννη Παλαιολόγου.

4. Ο χρυσόβουλλος λόγος του έτους 1371 του [σέρβου] ηγεμόνος Ιωάννη Ούγγλεση».


ΚΑΙ:
"Το δικαίωμα κυριότητας της Ιεράς Μονής συνεχίσθηκε και διετηρήθη σε ισχύ κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής περιόδου στην ιδιοκτησία της διότι:

α) Η μοναστηριακή Περιουσία κηρύσσεται σεβαστή κατά τον μουσουλμανικό Νόμο και καμιά συνέπεια δεν μπορεί να έχει σ’ αυτή τυχόν κατάκτησή της από το Μουσουλμανικό Κράτος.

β) Οι μονές του Αγίου Ορους δεν υπήρξαν δορυάλωτες, αλλά συνθηκολόγησαν με τους Σουλτάνους, πριν την κατάκτηση, με αποτέλεσμα την αναγνώριση της ακίνητης ιδιοκτησίας τους από τους Σουλτάνους. Το Αγιο Ορος έλαβε φιρμάνιο από τους Σουλτάνους Μεχμέτ τον Α’(1413-1421), Μπαγιαζίτ Α’ (1389-1402), και από τον Μουράτ τον Β’ το φιρμάνι της 9 Απριλίου 1430 (που σώζεται πρωτότυπο) με το οποίο επικύρωσε τα προνόμια και τις ιδιοκτησίες που είχαν παραχωρήσει οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες στο Αγιο Ορος.

γ) Το αναπαλλοτρίωτο της Εκκλησιαστικής περιουσίας αναγνώρισε και διασφάλισε και ο Πορθητής με τον Αχτιναμέ του 1453
"


Μαααααλιστα! Και προσκυνημένοι, και προδότες του τότε κράτους, το οποίο οι ίδιοι θεωρούν πρόγονο του σημερινού!

Καμαρώστε και αυτό που το βρήκα χάρις στον ντοτόρε sfrang:

* «Εξοχότατε, οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερώνεξαιρετικήν τιμήν ν' απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα και παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν και κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον (...)

* Οι μοναχοί του Ορους Αθω οθενδήποτε και αν κατάγονται θα διατηρήσουσιν τα κτήματα και τα πρότερα αυτών δικαιώματα και θ' απολαύσουσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων και προνομίων (...).

(Σ.σ.: ...εν αρχή ο μπεζαχτάς! Κι είτα βοήσομεν ό,τι προαιρείσθε)...

* «...Ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα» καιταλοιπά καιταλοιπά και διαπύρως ευχόμεθα «υγείαν και μακροημέρευσιν επ' αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Εθνους. Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως» καιταλοιπά καιταλοιπά.

* Αν ακόμα δεν εννοήσατε, πρόκειται περί Επιστολής του Αγίου Ορους προς τον
θεωρούν ως πρόδρομο του τωρινού, και κερδισμένοι από πάνω! Βασιλικών Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Ορους Αθω, λαμβάνομεν την Αδόλφο Χίτλερ! Για την ακρίβεια: «Εν Αγίω Ορει τη 13/26 Απριλίου 1941» (ήταν και παλαιοημερολογίτες) -επιστολή που απευθύνεται «Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον».

* Το βρωμερό αυτό ντοκουμέντο, αυτήν την άθλια επιστολή, που οι Αγιο(τρομάρα τους)ρείτες έστειλαν στο «γουρούνι χωρίς κραγιόν» κι εντιμότατο σφαγέα των λαών
Αδόλφο Χίτλερ μιαν ημέρα πριν η Βέρμαχτ μπει στην Αθήνα, ανέσυρε από τη λήθη και μας τη θύμισε ο «Ημεροδρόμος» του «Ριζοσπάστη» (κατά κόσμον Νίκος Μπογιόπουλος)


Πολύ σωστά γράφει , ανάμεσα σε άλλα, ο κ. Ανδριόπουλος (ε, ότι θα συμφωνούσα μαζί του δεν το περίμενα με τίποτε! Πως αλλάζουν οι καιροί, θυμηθειτε αυτά που έγραφα στο προηγούμενο ποστ, πως σιγά σιγά η επιχειρηματική ελίτ θα ξεμπλέξει με το παπαδαριό, και θεωρώ πως ο κ. Ανδιόπουλος είναι εκπρόσωπός της):


"Δεν είναι εύκολο για τον απλό πολίτη να κατανοήσει πως μια μαχόμενη εκκλησία, που υποτίθεται πως εδιώχθη για την πίστη της και στελέχη της θεωρείται πως θυσιάστηκαν στο βωμό της σύγκρουσης με τους «άπιστους» οθωμανούς απολάμβανε τέτοιων προνομίων στη διάρκεια της λεγόμενης Τουρκοκρατίας. Μάλιστα, τα ντοκουμέντα που προσκόμισε η Ιερά Μονή Βατοπεδίου σημειώνουν με ξεκάθαρο τρόπο πως οι Μονές του Αγίου Ορους δεν υπήρξαν «δορυάλωτες». Δηλαδή, δεν κατελήφθησαν υπό των Τούρκων με το δόρυ, μετά από κάποια σύγκρουση, αλλά συνθηκολόγησαν πριν από την κατάκτηση. Φροντίζοντας δηλ. να εξασφαλίσουν τα προνόμιά τους δίχως να θιγούν στο παραμικρό τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Αν κάτι τέτοιο είχε γραφεί στο περίφημο βιβλίο ιστορίας της 6ης δημοτικού, η και όπου αλλού, οι συντάκτες του θα είχαν ριχθεί στην πυρά. Μπροστά όμως στην εξασφάλιση οικονομικών συμφερόντων οι θεματοφύλακες της Ορθοδοξίας δεν διστάζουν μπροστά και στην χειρότερη αποκάλυψη. Αυτά μάλιστα αποδεικνύουν πόσο αστήρικτα είναι τα επιχειρήματα που διστακτικά τελευταία προβάλλονται πως οι ευνοικές αυτές ρυθμίσεις γίνονται δήθεν για την οικονομική ισχυροποίηση του Αγίου Ορους ώστε μελλοντικά να είναι σε θέση να παίξει τον ρόλο Οικουμενικού Πατριαρχείου της Ορθοδοξίας. Αν πρόκειται η κοιτίδα της Ορθόδοξης πίστης στο μέλλον να οικοδομηθεί πάνω σε φιρμάνια και μπαξίσια μουσουλμάνων ηγητόρων τότε μπορούμε να απορρίψουμε την σχετική «εθνική» τιμή."Επίσης σε μια συρραφή του από άρθρα εφημερίδων, ο κ. Φραγκόπουλος (ξανά) μας θυμίζει:

Μας άφησε χρόνους και ο μακαρίτης Χριστόδουλος που τσίριζε, επειδή δεν προβάλλεται δεόντως ο "ρόλος της εκκλησίας" κατά την τουρκοκρατία! Εννοείται ότι πρέπει στο εξής να ληφθούν υπόψη οι παραινέσεις του αλησμόνητου. Να περιγραφούν λεπτομερώς οι προδοτικές συνεννοήσεις και συμβάσεις των καλογέρων και των παπάδων με τους Οθωμανούς...Εικόνα από το ελληνικό καφενείο

Αυτά περί του ηθικού του πράγματος. Τώρα ας πιάσουμε το νόμιμο, μιας και μερικοί τα συγχέουν, άλλοι όμως όχι :)


Μπορεί ο Ροίδης , ο Κρόγιας και άλλοι να τα έγραφαν εδώ και 500 χρόνια, αλλά δεν έτρεχε κάστανο, και έπρεπε να φτάσει ένας από τους πλέον συντηρητικούς παράγοντες του τόπου να διαπιστώσει το προφανές. Πως η δουλειά βρωμάει.
Εγώ πάντως τέτοια συμπεριφορά από τον κ. Σανιδά δεν την περίμενα. Αντε να κυνηγήσει κανένα δήμαρχο και κανένα gay, διότι υποσκάπτουν τα χρηστά μας ήθη, και μέχρι εκεί. Πώς στο καλό, ποια μύγα τον τσίμπησε και ξύπνησε καλοκαιριάτικα; Και με προσεκτική διατύπωση ε;
Ερμηνείες;
1. Η χρηστοήθειά του δεν του επέτρεπε να αφήνει να συνεχίζεται τέτοιο όργιο κλεψιάς και ρεμούλας (αισιοδοξία ρε!)
2. Αυτή
3. Πείτε και σεις καμία!

**Update ένα γρήγορο χρονικό των "έντιμων συναλλαγών"**
Παρεμπιπτόντως, όποιος νομίζει πως οι υπουργοί εξαπατούνται τόσο εύκολα από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ή πως δεν ήξεραν τί υπέγραφαν, πρέπει να νομίζει πως οι υπουργοί είναι ηλίθιοι, άρα ανάξιοι της θέσης τους. Όποιος νομίζει πως δεν εξαπατήθηκαν, τότε νομίζει πως είναι λαμόγια και απατεώνες, άρα ανάξιοι της θέσης τους. Διαλιέχτε!

Κατ' εμέ η μονή Βατοπεδίου, όπως και πολλές άλλες, δεν έκανε τίποτα διαφορετικό από αυτό που έχει συνηθίσει τόσα χρόνια να κάνει... Να το παίζει μαγαζάκι της εκάστοτε εξουσίας και κατόπιν να ζητάει... να μασήσει και αυτή. Τα ρέστα περί εθνικού ιδεώδους κτλ κτλ είναι για την πλέμπα, που μπορεί να τους στηρίξει κιόλας, ακόμα και τώρα. Φαντάζεστε να καταργηθεί το αφορολόγητο της εκκλησίας τι "λαοσυνάξεις" μπορεί να γίνουν;

Απλά παλαιότερα (επί Βυζαντίου και των πολυχρονεμένων Μεχμέτ και σία) δεν υπήρχαν τόσο "νόμοι" όσο το εκάστοτε μπαξίσι. Γι' αυτό και τα πολλά χρυσόβουλα και φιρμάνια. Το καθένα είχε ισχύ για όσο ζούσε αυτός που το υπέγραψε και τα κτήματα κτλ επιστρέφονταν στο κράτος, μετά το θάνατο του υπογράφοντος. Αν το όποιο παραμάγαζο (μονές κτλ) συνέχιζε να κάνει την δουλειά του (μαγαζάκι του κράτους δηλ) τότε του ξαναέδιναν μερικά οικόπεδα, με κολίγες φαντάζομαι, για να παίζει...


Η μονή λοιπόν, όπως και άλλες επιμένω και όπως ο θεσμός "εκκλησία" στην Ελλάδα γενικότερα, δεν έκανε τίποτα περισσότερο από αυτό που έκανε πάντα. Κοίταζε το συμφέρον της και προσεταιριζόταν όποιον της έκανε τα χατήρια, κάνοντας κόντρα στους υπόλοιπους. Όπως προσπάθησε να διώξει τον Σημίτη όταν της πήγε κόντρα, παρόλο που στο τέλος έβαλε και αυτός νερό στον ιερό μύλο μπας και ξαναβγεί, έτσι και τώρα είχε τα "δικά της παιδιά" που θα της έκαναν ένα-δυο χατήρια όταν έβγαιναν και τους στήριξε όσο μπορούσε.
Δεν είναι τυχαίο πως το μισό σόι του παραιτηθέντος κ. Βουλγαράκη είχε σχέση με την μονή και με τα πέριξ αυτής. Ούτε πως ο "πνευματικός" του πρώην Ρήγα (!) Θ. Ρουσόπουλου είναι ο Εφραίμ. Δεν είναι τυχαίο που ο Καραμανλής κώλωσε να τους σουτάρει στην ΔΕΘ. Οι έχοντες την "ιερά" υποστηριξη και τις "ιερές" ψήφους, είχαν κάθε λόγο να αισθάνονται αλώβητοι. Έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να παραιτηθεί ο Βουλγαράκης και να σταματήσει η κυρά Μάρα να κάνει δουλειές στο (υπουργικό) πεδίο του άντρα της.
Το αστείο είναι πως σιγά σιγά άρχισαν να αποκαλύπτονται χοντρές παρανομίες/παρατυπίες τις οποίες αν έκανε το ΠΑΣΟΚ όταν ήταν κυβέρνηση, πιθανότατα η ΝΔ να είχε .... ξεκινήσει νέα σταυροφορία!
(Πάρτε και ένα ωραίο αρθράκι - απολογισμό)

A, όποιος αρχίσει τα περί φεμινισμού και τα τοιαύτα θα πω το εξής που είπε και ο κ. Τατούλης:

"Τίποτε μεμπτό δεν θα μπορούσε κανείς να διαπιστώσει στις δύο αυτές επαγγελματικές παρουσίες, αν τις δει κανείς ξεχωριστά. Όταν όμως συνδέονται, πιστεύω ακράδαντα ότι δημιουργούν ένα άνευ προηγουμένου ηθικό ασυμβίβαστο. Επ’ αυτού η διεθνής εμπειρία είναι πολύτιμη για τη χώρα, η οποία ναι μεν γέννησε την Δημοκρατία, σήμερα όμως υπηρετεί προφανώς άλλες αρχές. Το παράδειγμα της Γαλλίας είναι ενδεικτικό. Πρόκειται για τις κυρίες Κριστίν Οκράν και Μπεατρίς Σενμπέργκ, κορυφαίες δημοσιογράφους της Γαλλικής τηλεόρασης, οι οποίες ωστόσο παραιτήθηκαν από την θέση τους όταν οι σύζυγοί τους (Μπερνάρ Κουσνέρ υπουργός εξωτερικών και Ζαν Λουί Μπορλό υπουργός οικονομικών) ανέλαβαν τα καθήκοντα τους ως υπουργοί της νέας κυβέρνησης. Η Μπεατρίς Σενμπέργκ μάλιστα, σε ένδειξη επαγγελματικής ευθιξίας, είχε παραιτηθεί από την θέση της ήδη από την αρχή της προεκλογικής περιόδου, ξεκαθαρίζοντας ότι ακόμη κι αν εκείνη κρατήσει την αμεροληψία της, δύσκολα θα γινόταν πιστευτή από τους συμπατριώτες της. Η κ. Σενμπέργκ, βέβαια, φαίνεται ότι έχει σε κάποια υπόληψη την αντίληψη των Γάλλων πολιτών. Τον ίδιο σεβασμό στην αντίληψη των Ελλήνων πολιτών οφείλει να επιδείξει, αν όχι η κ. Ζαχαρέα, ο κ. Ρουσόπουλος, αν όχι ο κ. Ρουσόπουλος, τότε σίγουρα ο κ. Πρωθυπουργός."

Ή ακόμα καλύτερα, αφού δεν αλληλοεπηρεάζονται οι δουλειές τους θα μπορούσε η κα Μάρα να δουλεύει ως εκπρόσωπος τύπου του Πα-Σοκ;
:ΡΡΡΡΡΡ

To ζήτημα κατ' εμέ, δεν μπορεί να είναι η εκάστοτε μονή και ο εκάστοτε ηγούμενος, ούτε η συμπεριφορά τους. Όπως έχω πει και παλαιότερα στο μαγαζί του ο καθένας κάνει κουμάντο. Όταν όμως δαγκώνει την κρατική περιουσία (δηλ εσάς και εμάς) και το κάνει και αφορολόγητα, ε είναι να τα παίρνεις στο κρανίο. Δηλαδής αν ξυριστεί ο Εφραίμ, αν παραιτηθεί ο Ρουσόπουλος, αν επιστραφούν τα κτήματα, το πρόβλημα λύθηκε; Και αν τον επόμενο Εφραίμ, τον επόμενο Ρουσόπουλο δεν τους πάρουμε πρέφα;


Νομίζω πως πρέπει σιγά σιγά ο ομφάλιος λώρος που συνδέει την Θρησκεία με την πολιτική και την εξουσία πρέπει να κοπεί. Αρκετά μας κούρασαν κάποιοι με το πατριωτικό και Θεάρεστο έργο τους. Το Βυζάντιο τελείωσε, η Τουρκοκρατία τελείωσε, δεν μπορεί να συνεχίζονται εν μέρει επειδή μερικοί από εκεί βγάζουν φράγκα εις βάρος των υπολοίπων. Γιατί στην ουσία η αποφυγή του χωρισμού βρίσκει στα φράγκα και στην εξουσία που αυτά δίνουν.
Τα ρέστα είναι για μερικά κορόιδα, τα οποία και ακόμα νομίζουν πως το κράτος μας υπάρχει "για του Χριστού την πίστη την Αγία".

Ούτε και η λέξη "παράδοση" συνιστά κανένα σοβαρό επιχείρημα. Παλαιότερα η "παράδοση" υπαγόρευε να κυκλοφορούμε με άλογα, να κλείνουμε τις γυναίκες σπίτι και πολλά άλλα ελάχιστα χαριτωμένα...


Σε ένα ενδιαφέρον άρθρο στο press-gr, διαβάζω τα εξής που είχε πει ο Κεμάλ πριν....καμιά κατοσταριά χρόνια:

«Κανόνες και θεωρίες ενός γέρου άραβα και δυσνόητες ερμηνείες από γενεές ολόκληρες βρώμικων και αδαών παπάδων έχουν καθορίσει εδώ και 500 χρόνια όλους τους νόμους του αστικού και ποινικού δικαίου στην Τουρκία. Οι νόμοι αυτοί καθόριζαν τη μορφή του συντάγματος, ακόμη και τις πιο ασήμαντες πράξεις κάθε πολίτη, την διατροφή του, τις ώρες του ύπνου, την εξωτερική εμφάνιση, το περιεχόμενο μάθησης στα σχολεία, τα ήθη και έθιμα, μέχρι και τις πιο απόκρυφες σκέψεις. Το Ισλάμ, αυτή η παρανοϊκή θεϊκή διδασκαλία ενός ανήθικου βεδουϊνου είναι ένα σαπισμένο ψοφίμι που δηλητηριάζει τη ζωή μας».Αυτά είπε ο "βάρβαρος" Κεμάλ. Οι δικοί μας πεφωτισμένοι ηγέτες φαντάζομαι θα ανάβουν κεριά και λαμπάδες......σε ένα "κοσμικό" και "δυτικό" κράτος. Έτσι είναι τα κοσμικά κράτη ρε μπαγλαμάδες;


Ταυτα και επιφυλάσσομαι,
love&kisses
zaphod

Υ.Γ. Αφιερωμένο εξαιρετικά!Στίχοι:

Φοβάμαι την τεχνολογία!
Βρε μπας και ανατιναχτεί η καφετιέρα όταν
πατήσω το κουμπί?
Το ίντερνετ ειναι του διαβόλου!
Όπως και η ραπτομηχανή , το σίδερο, ο ηλεκτρισμός
και οι τρίχες στο μου...εεεεεεεεε στη μασχάλη

Δεν είμαστε μεσαιωνικοί
Είμαστε ακόμα πιο παλιοί
1050, κάπου εκεί...

Κράτα την στο χέρι σφιχτά
τρυφερα, προσεκτικά
Πάρε μια χαρτοπετσέτα
Αμα στάξει μάζεψε τα σε CD μα και κασσέτα!

Χριστιανικοί ειναι οι σκοποί μας
Είναι γεμάτοι ηθική
Θα πρέπει όμως βέβαια να πληρώσεις το CD
Σου τραγουδουμε οτι σε κλέβουν
αλλα εμείς είμαστε καλοί
τυχαία είναι πλούσιο το δικό μας μαγαζι...

Αν θες να γράψεις μουσική
Και θες να πουλήσει σαν τρελλή
Ακου εδώ τη συνταγή...

Κράτα την στο χέρι σφιχτά
Πριν σου φύγει και πάει πουθενά!
Πάρε μια χαρτοπετσέτα
Αμα στάξει μάζεψε τα σε CD μα και κασσέτα!

27 σχόλια:

 1. σωστά... διάλεξες την δυτική σκέψη... την αθεία σωστά?
  ή τον δωδεκαθεισμό ή τον παπισμό?
  αν είστε με την αθεία... ΜΑΖΙ ΣΑΣ
  ανεπιφύλακτα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. το προϊόν είναι πολύ μεγάλο (θάνατος και μεταθανάτια ζωή) και συνοδεύεται από φόβο αρχέγονο...
  όπως στα περισσότερα ο καταναλωτής πρέπει να βγάλει τη τσίμπλα και να ενημερωθεί καλύτερα..

  αλλά είναι δύσκολο καθώς το merketing (διπλωματία του ράσου) παρά τη μονοτονία του είναι άκρως επιτυχημένο καθ'ότι απλό και εύηχο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μην τα πιάνεις αυτά τα θέματα αγαπητέ μου. Είναι τόσο βρώμικα που λερώνουν, από όπου και να τα πιάσεις!
  Άσε που μπορεί να μας αφορίσουν και να μην λιώσουμε ποτέ!
  Ο Τομ Ρόμπινς σε ένα βιβλίο του, ανέφερε τον χριστιανισμό ως το πλέον πετυχημένο πολιτικό κόμμα όλων των εποχών! Στην συνέχεια, αναφερόμενος στις οργανωμένες θρησκείες, ξεκαθάρισε πως δεν είναι το όπιο των λαών, αλλά το υδροκυάνιο τους...

  Το χειρότερο από όλα όμως θα είναι μια μέρα να πεις κάτι σοφό και 200 χρόνια μετά να χτίσουν μια ολόκληρη θρησκεία στηριζόμενη πάνω σε αυτό. Μετά θα κάνουν τις φωτογραφίες σου εικονίσματα. Θα σου χτίσουν ναούς. Και αν όλα πάνε καλά, ένα τσούρμο αδερφές θα γίνουν πλούσιες στο όνομα σου!

  Σκέψου το! Μιλάμε για κατάρα!
  Οι οργανωμένες θρησκείες ξεκινούν -υποτίθεται- για να διαδώσουν την διδασκαλία κάποιου, και εξελίσσονται σε κερδοσκοπικά ιδρύματα που εν τέλει αποφεύγουν μετά βδελυγμίας να εξελίξουν τη φιλοσοφία του αρχικού εμπνευστή τους, ακριβώς γιατί τότε θα αποτελούν φιλοσοφικό κίνημα και όχι οργανωμένη θρησκεία και η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο είναι ξεκάθαρη, και αν μη τι άλλο, οικονομικής φύσης!

  Από όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς γιατί οι θρησκείες αντιτάσσονται με τέτοια μανία στην φιλοσοφία, στην επιστήμη και σε κάθε μορφή εξέλιξης. Γιατί η εξέλιξη μπορεί μια μέρα να κλείσει την κάνουλα για όλους τους και αλίμονο, έχουν και μερικές μερσεντές να συντηρήσουν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος17/9/08 15:29

  Μπράβο.

  Όσα κι αν έχουν γραφτεί χρειάζονται ακόμη κι άλλα πολλά κείμενα, να πλημμυρίσει το διαδίκτυο.
  έτσι πρέπει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ο Κεμάλ αδερφέ μου έσφαξε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπινες ψυχές.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ο Κεμάλ αδερφέ μου έσφαξε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπινες ψυχές.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. @akrat
  Εγώ ήμανε άθεος μέχρις που είδα το φως το αληθινό και έγινα σουβλακιστής!

  @geokalp
  Μόνο για όσους θέλουν να το ακούσουν φίλτατε....ημείς τι φταίμε; :)

  @μουτζα-χεντιν
  Προσυπογράφω μέχρι τελείας...

  @roides
  Τελικά, μερικά θέματα δεν μπορείς να τα κουράσεις.....εδώ πρέπει να γράφουμε τα ίδια και τα ίδια συνέχεια, μπας και κάποτε πιάσουν τόπο....

  @palalos
  Αν απ' όλο το ποστ αυτό είδες άξιο σχολιασμού, και αν νομιζες πως αυτό είναι το νοημα οκ....

  Αλλλλλλά δεν μπορώ να μην πω τα εξής:
  1. Ο Κεμάλ για την χώρα του έκανε το καλύτερο δυνατό
  2. Οι δικοί μας το '21 νομίζεις πως έδιωξαν τον τούρκο με...αγιασμό ή με το ντουφέκι;
  3. χωρίς σχόλια
  4. Αν σε έχω ψυχολογήσει καλά, νμζ πως θα σου κάνει καλό η τριλογία το νου σας υπό εμού του ιδίου :)
  Διότι είμεθα και μετριόφρονες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ουπς! ο doc έχει αλλάξει blog. Το νεο λινκ στο 3. είναι αυτό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. οι παρακλήσεις προς τον μεγάλο πρόεδρο του Γαλαξία φαίνεται πως πιάνουν.. ;-)) (Περίεργο - συμφωνώ στο 100%).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Πλάκα, πλάκα, αυτοί είναι ικανοί να απαιτήσουν και λαϊκές εκτελέσεις καμιά ώρα, μόνο και μόνο επειδή έτσι είχε γίνει και στη Στάση του Νίκα (και όχι μόνο βεβαίως, βεβαίως).
  Τελικά είναι πλέον οριστικό: παπάς. Το ασφαλέστερο επάγγελμα. Και τι μου λένε μετά για πίστη, ποίμνια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο...

  Ααα, παρεμπιπτόντως, επειδή προσωπικά αρέσκομαι να αποκαλώ τράγους τους παπάδες, όχι για άλλον λόγο φυσικά -αμέσως να με παρεξηγήσετε- αλλά επειδή ο τράγος είναι ο αρσενικός αμνός, υπάρχει και ένα άγνωστο επιχείρημα -σχετικά άγνωστο κιόλας. Το Άγιο Όρος ως γνωστόν δημιουργήθηκε επί Βυζαντίου (πλέον ήταν τόσοι πολλοί που δε χώραγαν στην... ενδοχώρα φαίνεται). Το καταστατικό ονομάζεται Τράγος, επειδή είχε γραφτεί πάνω σε δέρμα τράγου... Απλά για όποιον ενδιαφέρουν τέτοιες πλεροφορίες... :):)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ολη η αλήθεια για το Βατοπέδι, εδώ Μη το χάσεις, είναι πηγή έμπνευσης! :)
  (διάδωσέ το κιόλας, άμα σου αρέσει)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ..και... έλα να μας κάνεις παρέα :)))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. @slarti
  Να το κοιτάξεις αυτό :)

  @hades
  Περί τράγου το ήξευρα διότι είμαι σφαιρικά, τετραγωνικά, κυβικά και κωνικά μορφωμένος. Κατά τα λοιπά μην τους βάζεις ιδέες!

  @rodia
  Δεν με πλέι το γ***.σδ987(*&*^^%

  Θα το πεανεξτάσω την επαύριον.

  Πάντως καλύτερα να με διαβάζετε παρά να με ακούτε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ωραία η σύνοψη.

  Πολύ φοβάμαι πάντως ότι τα ερείσματα των περί ων ο λόγος τράγων στην ελληνική κοινωνία είναι τόσο δυνατά, που θα χρειαστεί να περάσουν τουλάχιστον μια-δυο γενιές ακόμα για να τεθεί στα σοβαρά ζήτημα πλήρους χωρισμού κράτους-εκκλησίας. Και μακάρι να κάνω λάθος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, αν και μεταξύ μας και γω δεν είμαι τόσο αισιόδοξος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ναι, εμένα περίμεναν να τουσ δώσω ιδέες. Θα σου πω κάτι: επί Βυζαντίου, ήτοι 11 ολόκληρους αιώνες, οι μοναδικές ανακαλύψεις που έγιναν ήταν: α) τα μαχαιροπήρουνα, β) οι καρέκλες (για τις οποίες έχω την υπόννοια ότι η Θεοδώρα αρχικώς τις ακούμπαγε ανάποδα...) και γ) το υγρόν πυρ. Μεγάλη ανάπτυξη έγινε και στη βυζαντινή μουσική η οποία είναι όντως πολύπλοκη και αρκετά δύσκολη.
  Όλα αυτά μέσα σε 11 αιώνες. Συνεπώς, κρίνοντας κι εκ του αποτελέσματος, όοοολη αυτή η δημιουργικότητα των τράγων δεν θα έπρεπε κάπως και κάπου να διοχετευθεί; Συγχαρητήρια, ορθά μάντεψες: ξεσπάγαν σε κόσμο... Με πιάνεις... :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Kατ'αρχάς ευχαριστώ που έβαλες την εκπομπή μιας και είμαι στην αυτοεξορία και δεν βλέπω ΕΛ τηβί.
  (παρά κανά ΣΚΑΙ αν μου κάνει το χατήρι).

  Πολιτικοί,συμβολαιογράφοι και Άγιοι Πατέρες (των ΕΛορθοδόξων γιατί τον πατέρα μου τον λένε Κώτσο κι όχι Άγιο) δεν τα κάνουν όλα αυτά επειδή είναι μόνο άπληστοι και θέλουν να βαρέσουν high score στην απληστία, τη λαμογιά και την κοροϊδία...αλλά το κάνουν επειδή μπορούν!!!Τόσο απλά.Το γιατί, πώς κτλ κτλ είναι απαντημένα.Ας κοιτάξουμε όλοι στον καθρέφτη.

  Δυστυχώς δεν έχουμε Μεσαίωνα.Και λέω δυστυχώς γιατί τώρα που είμεθα πολιτισμένοι ψευδοδυτικοί δεν μπορούμε να πάρουμε τα σπαθιά και τις βαρυοπούλες και να ρίξουμε φωτιά στα υπουργικά ανάκτορα και τις ιερές μονές με μια επανάσταση όπως τον παλιό καλό καιρό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Όσο υπάρχουν τα "Ψηφαλάκια του Κυρίου", που διασχίζουν το πολιτικό φάσμα πλην αριστεράς ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ (Μην λησμονούμε τον καλαθοσφαιριστή σοσιαλιστή Παπαθεμελή και τον Μαοϊκό Σουμοτόρι Βαγγέλα Βενιζέλο), διαχωρισμός Εκκλησίας – Κράτους, ΔΕΝ γίνεται στην χώρα των ΕΛ.

  Οι "ακτήμονες" μοναχοί βρίσκουν και τα κάνουν.

  Α! Και η κορώνα του ΓΑΠ περί φορολόγησης της εκκλησίας έλαβε εύλογη και τσαμπουκαλεμένη απάντηση από την Ανθιμάουα, την μεγάλη μακεδονομαχώνα.

  Μη του ρίξει και φάπες ο Άνθιμος του ΓΑΠ άμα πάνε να συζητήσουν τέτοια πράματα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. @hades
  Κατι πιάνω....με το συμπάθειο :Ρ

  @biologos
  Λες να έχουμε καμία αναβίωση στο πολύ επαναστατικό;

  Μπααααα

  @polsemannen
  Περί ΓΑΠ και φόρων ανέμενε το επόμενο ποστ:)

  Κατά τα άλλα συμφωνούμε ως συνήθως :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Όσα και να γραφτούν χρειάζονται κι άλλα τόσα!!Και πάλι στο κόκκαλο δεν θα έχουμε φτάσει. Είναι μια ιστορία παλιά όσο κι ο άνθρωπος. Μην νομίζεις δηλαδή ότι τα της Μονής Βατοπεδίου είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Κάθε θρησκεία και κάθε κράτος έχει τις δικές της Μονές Βατοπεδίου (και όχι μόνο, όλο και κάποια ακόμη ακούμε καθημερινά!) Κι είναι δύσκολο να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα, τι πρέπει να κρατηθεί από όλο αυτό και τι να πεταχτεί!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. @ellie
  Όχι μόνο δεν υποστηρίζω πως είναι εξαίρεση, επιμένω πως είναι ο κανόνας! Νομίζω πως είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. @zaphod
  Ανέκαθεν έχω την εντύπωση!!!! :) Το θέμα είναι ότι με όλα αυτά σε κάποιο ΑΛΛΟ κράτος, όπου υπάρχει κάπου και η λέξη φιλότιμο στο λεξιλόγιο των πολιτικών του (έστω και για το θεαθήναι) η κυβέρνηση σύσσωμη θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Όχι να παραιτηθεί, αλλά να βρει τα cojones να καθαρίσει και λίγη κόπρο...

  Δεν έχω πειστεί με τίποτε πως η εναλλακτική είναι καλύτερη, απλά την έχουμε ψιλοξεχάσει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Μα άμα αρχίσει να ψάχνει τον κόπρο θα πρέπει να αυτοεξοριστεί μετά...ειδικά η παρούσα με τις μεγάλες, παλαιές οικογένειες!!Όχι πως οι άλλοι είναι καλύτεροι αλλά αυτή είναι τώρα κυβέρνηση. Άσε που αν ήτανε οι άλλοι επάνω και έβγαιναν αυτά στη φόρα θα είχε καταποντιστεί η Ελλάδα από την διαμαρτυρία (καθ' έδρας φυσικά!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Αυτό που βλέπω πάντως είναι πως γενικα αντί για τον πιο ικανό εκλέγεται ο θεωρούμενος ως λιγότερο ανίκανος.

  Αν και πάλι αυτό είναι ψευδές. Εκλέγεται ο λιγότερο ανίκανος στο να κρύβει τις ρεμούλες που κάνουν οι δικοί του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ρητορική ερώτηση. Στις παρούσες συνθήκες υπάρχει κανένας ικανός δηλαδή; Να κυβερνήσει, όχι να μαζέψει τα ασυμάζευτα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=10000102&sid=a502oSN0oovA&refer=uk

  Ρίξτε μια ματιά στο άρθρο αυτό. Το Βατοπέδι είναι το αληθινό World Economic Forum. Το γνωστό Νταβός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

aeisixtir