Ουφ πεσατε να με φάτε! Άντε και να δούμε ποιος θα φορολογήσει ποτέ την εκκλησία!

Παρασκευή, Ιανουαρίου 20, 2012

Εξοχώτατα άθεα καθαρματα, come to papa! updated

H ....απόλαυση της ημέρας προσφέρεται από τον Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ ο οποίος βρήκε μεν σύμμαχο στα αντικαπιταλιστικά (;) του σχέδια το ΚΚΕ, αλλά δεν του "πάει" κιόλας να τακιμιάσει και έτσι εύκολα με τους αθεους, οποτε μετα την αλληλεγγύη, την συμμαχική πρόσκληση κτλ έχουμε και την παλια, καλή, παραδοσιακή, ανιστόρητη και αντιεπιστημονική νουθεσία!

Λίγα σχόλια και τονισμοι απο εμένα διότι και αυτό το αριστούργημα δεν χρειάζεται πολλά! Το μονο που έκανα παραπάνω ήταν να καλλωπίσω καλλιτεχνικά τις περίτεχνες (οντως) εκφράσεις του Μητροπολίτη, όπου νόμιζα πως χρειάζεται!

Α, να υπενθυμίσω πως στους Ελληνες "δεν αποδίδονται τίτλοι ευγένειας". Εξοχώτατος παραμένει ΜΟΝΟ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και αυτός ...χαριστικά!

(το κείμενο πήρα από εδώ)Εξοχωτάτη κ. Παπαρήγα,

Ως Ποιμενάρχης του επινείου της Πρωτευούσης της Χώρας (αυτο σημαινει Πειραιάς. Ετσι μίλαγε και η κα Ντένη Μαρκορα διοτι ήτο Βαζελα και δεν καταδεχόταν να πει Πειραιας αλλα ελεγε επινειο της Αθήνας. 


Οσο να ναι ειμεθα υπερ του σεβασμιοτατου εδώημών και πνευματικός διάκονος της εν Πειραιεί (εδώ φντ πως του ξέφυγε!) Εκκλησίας του Θεού, μετ' αισθημάτων συνοχής καρδίας και πολλής θλίψεως δια την όχλησι της Υμετέρας πολυευθύνου Εξοχότητος (!η Παπαρήγα!) εν καιροίς δυσχειμέροις κατά τους οποίους αγωνίζεσθε για την διάσωσι της φιλτάτης Πατρίδος (ε, δεν περίμενα Μητροπολίτη άνθρωπο να αναγνωρίσει στους άθεους κομμουνισταί πως αγωνίζονται υπέρ της πατρίδος!) εκ των αρπακτικών διαθέσεων των δανειστών και πιστωτών Αυτής που πραγματούμεναι αναποδράστως θα οδηγήσουν εις την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας, καθηκόντως προάγομαι όπως παρακαλέσω Υμάς να εμποδίσητε την στοχευμένην επίθεσιν του καταρρέοντος κόμματος της τέως συμπολιτεύσεως, το οποίο δια των Εξοχωτάτων Υπουργών του κ.κ. Ευαγγέλου Βενιζέλου και Μιλτιάδου Παπαϊωάννου επιχειρεί την ψήφισι υπό της Βουλής των Ελλήνων νομοσχεδίων σαφώς αντικειμένων εις την Συνταγματική νομιμότητα και τα δημοκρατικά αισθήματα.

Σημειωτέον ότι δια τας συγκεκριμένας νομοθετικάς ρυθμίσεις ουδεμία πολιτική εξουσιοδότησι κέκτηνται και ως εκ του αποτελέσματος δύναται να κριθή στοχοποιούνται δια της πρωτοβουλίας των κινήσεών των αι Συνταγματικώς κατοχυρωμέναι αρχαί της ανθρωπίνης οντολογίας, της ελευθερίας της συνειδήσεως και εκφράσεως, της δημοσίας τάξεως και των χρηστών ηθών.

Τα προς ψήφισι νομοσχέδια που κατετέθησαν εις την Βουλή των Ελλήνων αρμοδιότητος του αυτοπροσδιοριζομένου ως «προοδευτικού» Εξοχωτάτου κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφανείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μιλτ. Παπαϊωάννου «Καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας» και «Κώδικας ναρκωτικών» εισάγουν εις την ελληνική έννομο τάξι αρχάς που κονιορτοποιούν την Συνταγματική νομιμότητα και απομειώνουν πλήρως την ιδιοπροσωπεία του Έθνους.

Παρέλκει βεβαίως εις την Υμετέραν έμφρονα κρίσι να αναφέρω ότι ο δήθεν προοδευτισμός του κ. Υπουργού προεβλέφθη όσον αφορά εις την θεσμοθέτησι «και ετέρου σεξουαλικού προσανατολισμού» εκτός του υπό της ανθρωπίνης οντολογίας και του αιωνίου Δημιουργού του ανθρωπίνου προσώπου τεθεσπεισμένου, που προβλέπεται ως έννοια εις τα άρθρα 2 και 3 (μα την Παναγία ΔΕΝ καταλαβα τι λεει. Νμζ πως ο ...θεος προβλεπεται ως υπαρξη απο το Συνταγμα;) του προς ψήφισι νομοσχεδίου για την «καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας», ως και δια την υπ' αυτού απόπειρα εισαγωγής της αμέσου λύσεως του ιερού θεσμού του γάμου, τόσον υπό του φρενοβλαβούς ηγεμόνος της Ρώμης Νέρωνος όστις συνήψε «γάμο» με δύο έλληνας απελευθέρους τον εύσωμο και ανδρώδη Πυθαγόρα και τον λεπτόσωμο και γυναικώδη Σπόρο, τον οποίον κατέστησε εκτομία και μετωνόμασε εις Σαββίνα, όπως εξιστορεί εις την περιώνυμο Ρωμαϊκή του ιστορία ο Έλλην ιστορικός Κάσσιος Δίων, (163 μ.Χ.) της οποίας την αλήθεια επιμαρτυρούν οι σύγχρονοι ιστορικοί του γεγονότος Τάκιτος και Σουητώνιος, όσον και από τον ψευδοπροφήτη του Ισλάμ άραβα έμπορο Μωάμεθ, ο οποίος τον 7ον αι. εις το Κοράνιόν του ανιδρύει την διάλυσι υπό του ανδρός του γάμου δι' απλής τρισσής σχετικής δηλώσεως.

Αν καταλαβα (;) καλά ήταν και ο Νέρωνας ΠΑΣΟΚ; Η μήπως ήταν προφήτης ("προεβλέφθη ");

Με την αιτιολογική έκθεσι του σχεδίου Νόμου «Καταπολέμηση εκδη- λώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας» που ως ιδεολογήματα αντίκεινται εις τον ψυχισμό και την καρδία των Ελλήνων, εν παραγρ. 4 αντισυν-ταγματικά και ανεπέρειστα ορίζεται ότι δήθεν η Ελληνική κοινωνία μεταβάλλεται εις «πολυπολιτισμική» κοινωνία, αυθαίρετος έννοια που θεσμοθετουμένη όμως εκμηδενίζει την Συνταγματική έννοια του Έθνους υπέρ του οποίου υφίσταται και λειτουργεί το Σύνταγμα.

Με έναν προκλητικόν «παλαιοημερολογητισμόν» επιχειρείται να εισαχθή η παρωχημένη έννοια της πολυπολιτισμικότητος εις την ελληνική έννομο τάξι, την στιγμή κατά την οποία τα εφαρμοσθέντα μοντέλα πολυπολιτισμικότητος εις άλλες χώρες καταρρέουν ανεπανορθώτως, ως οι ηγέται των διακηρρύσουν και επενέρχονται οι έννοιες της εθνικότητος και της ιδιοπροσωπείας εκάστου λαού.

Ας υποθεσουμε πως καταρρεουν. Χωρες οπως οι ΗΠΑ και η Μ. Βρετανια καταρρέουν. Μάλιστα. Αν δεν κατάρρεαν δηλαδή θα ήσασταν υπέρ; Αν δεν είστε υπερ έτσι και αλλιως ποια η βαρύτητα του επιχειρήματος;


Κατά προκλητική καταστρατήγησι του Συντάγματος, η έννοια της θρησκείας που προβλέπεται εις τα άρθρα 2 και 3 του υπό ψήφισι σχεδίου νόμου αποδεσμεύεται από τις προβλέψεις του άρθρου 13 του ισχύοντος Συντάγματος διότι η ελληνική έννομος τάξις δεν περιβάλλει με συνταγματικήν αναγνώρισι και προστασία οιανδήτινα θρησκευτική παραδοχήν αλλά μόνον εκείνην η οποία αποτελεί γνωστή θρησκεία μη έχουσα κρύφια δόγματα και της οποίας η λατρεία δεν αντίκειται εις την δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.

Για κάποιον λόγο η από πάνω παράγραφος εξηγείται από την αποκάτω.

Επομένως με το υπό ψήφισι νομοσχέδιο προστατεύονται οι σέκτες, οι παραθρησκείες, ο σατανισμός, που διαφημίζεται δια του διαδικτύου με επικλήσεις δαιμόνων και ανθρωποθυσίες, η Σαϊεντολογία, η οποία επανέρχεται με θρησκευτικό προσωπείο κατόπιν της υπό της ελληνικής εννόμου τάξεως καταργήσεως αυτής υπό την σωματειακήν της έκφανσι (Ελληνική πολιτεία κατά ΚΕΦΕ) και κάθε είδος γκουρουϊσμού και ψυχοναρκωτικών.

Εισάγεται ωσαύτως κατά παράβασι της χριστιανικής ανθρωπολογίας (!) και της ανθρώπινης οντολογίας η έννοια του «ετέρου σεξουαλικού προσανατολισμού»

και αναγνωρίζεται η παράνοια και το έγκλημα περί το γενετήσιο ένστικτο ως θεσμός της εννόμου τάξεως. Είναι ασφαλώς συμπαθέστατα τα θύματα αυτής της τραγικότητος ως πρόσωπα και έχουν οπωσδήποτε ανάγκη της αγάπης και της στοργής αλλά είναι αποτρόπαιο βδέλυγμα η πρακτική της ζωής των και τυγχάνει αδιανόητο να αναγνωρισθή ως θεσμός δικαίου.

Αναδιφών την υπό του Εξοχωτάτου κ. Υπουργού Εργασίας προσφάτως δημοσιευθείσα Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ. 11321οικ.26012/1718 (ΦΕΚ τ. Β 2611/8.11.2011) αισθάνομαι τρομακτική απογοήτευσι δια το πολιτικό προσωπικό της χώρας ημών, που φθάνει εις τοιαύτη έκπτωσι να περιβάλη με νομοθετικό κύρος εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κακουργηματικές εκδηλώσεις περί το γενετήσιο ένστικτο, εφευρέσεις δαιμόνων φρικώδεις και ειδεχθείς που ωστόσο «αναγνωρίζονται» από τους δήθεν «προδευτικούς» ως δήθεν «σεξουαλικός προσανατολισμός» του ανθρωπίνου προσώπου.

Φαίνεται ότι το τρομακτικό παράδειγμα της Ολλανδίας της οποίας η έννομος τάξις ανεγνώρισε «κόμμα παιδοφίλων» μεταδίδεται ως λοιμική νόσος και παρ' ημίν.

Εις το υπό ψήφισι νομοσχέδιο και εις το άρθρο 4 καθιερώνεται η παγκόσμια φασιστική πρωτοτυπία εις την ελληνική έννομο τάξη περί συλλογικής ευθύνης των νομικών προσώπων για «αδικοπραγίες ενός φυσικού προσώπου που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου και κατέχει διευθυντική θέση» και απαραδέκτως αναγορεύεται ο εκπρόσωπος της Εκτελεστικής εξουσίας (Υπουργός Δικαιοσύνης), εις φυσικό δικαστή.

Ο προφανής στόχος του νομοσχεδίου είναι η φίμωση της πληροφορήσεως, εκατοντάδων ιστολογίων (εχουν τα ιστολόγια "φυσικο προσώπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου και κατέχει διευθυντική θέση";) , εφημερίδων και περιοδικών, αφού ακόμα και η αναφορά εις την εγκληματικότητα ομάδων λαθρομεταναστών η εις το επιβαλόμενο από το Ισλάμ «τζιχάντ» και εις τον φονταμενταλισμό του, θα αποτελή πράξι ποινικά κολάσιμη.


Με την νέα λογική του νομοσχεδίου θα έπρεπε να οδηγηθούν πάραυτα εις τις φυλακές οι χιλιάδες των ορθοδόξων Εβραίων, εάν διήρχοντο από την Ελληνική επικράτεια, που καταθέτουν αδιάσειστα ιστορικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες για πράξεις και παραλείψεις των σιωνιστών ηγετών εις τις εν Αμερική ιστοσελίδες τους http://www.israelversus judaism.org και http://www.jewsnotzionists.org. index.htm και που αφορούν εις το ειδεχθέστατο έγκλημα γενοκτονίας του Εβραϊκού λαού που διέπραξε ο παρανοϊκός δικτάτωρ Αδόλφος Χίτλερ και το ναζιστικό χυδαίο καθεστώς του.Θα έπρεπε να οδηγηθή εις τις φυλακές και ο Ραββίνος της Σλοβακίας Michael Ber Weissmandl ztl, Κοσμήτωρ του Ιδρύματος Nitra Yeshiva δια το βιβλίο του «Min Hametzar» (Από τα βάθη) που εξεδόθη εις την Ν. Υόρκη εις τα Εβραϊκά και αναφέρεται εις τα χρόνια 1942-1945 και εις τις παραλείψεις των σιωνιστών ηγετών δια την σωτηρία των εβραίων της Σλοβακίας.

Ειναι σαφες πως τελικα και για το θάνατό τους φταίνε οι Εβραίοι!


Στοιχούντες οι προτείνοντες Εξοχώτατοι κ. Υπουργοί Ευ. Βενιζέλος, Ανδρ. Λοβέρδος, Χρ. Παπουτσής, Δημ. Ρέππας και Μιλτ. Παπαϊωάννου εις την φρικώδη αντίληψι του τ. Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου δια την αποποινικοποίησι των ναρκωτικών ουσιών, ο οποίος εις ανύποπτο χρόνο είχε δηλώσει: «μια γλάστρα σε κάθε μπαλκόνι», με το πρόσχημα της κωδικοποιήσεως των διατάξεων δια τις ναρκωτικές ουσίες και του εξορθολογισμού των ποινών νομιμοποιούν την χρήσι, κατοχή και προμήθεια ναρκωτικών ουσιών και εισάγουν δια πρώτη φορά εις την ελληνική έννομο τάξη αλλά και εις την σκέψι και αντίληψι της ελληνικής νεολαίας την ολέθρια και εγκληματική άποψι ότι ο θάνατος εκ των ναρκωτικών ουσιών δύναται να κατηγοριοποιηθή.

Εις το άρθρο 29 του υπό ψήφισι Νομοσχεδίου «Καλλιέργεια κάνναβης δημόσια χρήση ναρκωτικών ουσιών, πλαστογραφία ιατρικής συνταγής» αναφέρεται:

«1. όποιος για δική του αποκλειστική χρήση καλλιεργεί φυτά κάνναβης σε αριθμό η έκταση που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση, τιμωρείται με κράτηση μέχρι τριών μηνών η με πρόστομο μέχρι πεντακοσίων ευρώ.

2. Όποιος κάνει χρήση ναρκωτικών δημοσίως τιμαρείται με κράτηση μέχρι έξι μηνών η με πρόστιμο μέχρι χιλίων ευρώ.

Ο δράστης της πράξης του προηγουμένου εδαφίου μπορεί να κριθεί ατιμώρητος, εάν το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του δράστη, κρίνει ότι η αξιόποινη πράξη ήταν εντελώς συμπτωματική και δεν είναι δυνατόν να επαναληφθή.

3. Δεν τελεί άδικη πράξη όποιος, για δική του αποκλειστικά χρήση, με οποιονδήποτε τρόπο προμηθεύεται η κατέχει ναρκωτικά, σε ποσότητες που δικαιολογούνται μόνο για ατομική του χρήση.»

Η εγκληματική αυτή διάταξις αντιβαίνει πλήρως εις τη λογική και αποτελεί γελοιοποίησι της αληθείας, διότι δεν είναι εφικτόν να κριθή δεόντως και να εκτιμηθή η προσωπική χρήσις ναρκωτικών ουσιών. Ποίος και με ποία κριτήρια θα ορίση ποία είναι η ανάγκη προσωπικής χρήσεως οπιοειδών επί παραδείγματι, δια τον ένα η τον άλλον χρήστη η εξηρτημένον;

Ένας χρήστης που εκκινεί με 50 mg ηρωΐνης εις την κατηφορική πορεία θανάτου που βαδίζει μπορεί να χρειάζεται 2 η 3 η παραπάνω γραμμάρια την ημέρα. Εις την πραγματικότητα ανοίγεται λεωφόρος ευρύχωρος δια μικρούς και μεγάλους εμπόρους ναρκωτικών ουσιών, δια να δρουν ελεύθερα και χιλιάδες νέοι να σπρώχνωνται εις την εξάρτησι.

Εις το άρθρο 23 «ιδιαίτερα διακεκριμμένες περιπτώσεις» όπου αναφέ-ρονται οι περιπτώσεις διακινήσεως που τιμωρούνται με την εσχάτη των ποινών (ισόβια) η με πρόσκαιρη κάθειρξη προβλέπεται ότι οι ποινές επιβάλλονται «όταν (ο δράστης) κατ' επάγγελμα χρηματοδοτεί την τέλεση κάποιας πράξης διακίνησης η κατ' επάγγελμα διακινεί ναρκωτικές ουσίες και το προσδοκώμενο όφελος του δράστη στις ανωτέρω περιπτώσεις υπερβαίνει το ποσόν των 50.000 Ευρώ».

Αν αυτή η παράγραφος του νομοσχεδίου δεν αποτελεί την ναυαρχίδα της ουσιαστικής αποποινικοποιήσεως της διακινήσεως των ναρκωτικών ουσιών, συλλήβδην έχομε υποστεί επιδημία κρετινισμού, διότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού κέντρου παρακολουθήσεως ναρκωτικών και τοξοκομανίας τέσσερα κιλά ινδικής καννάβεως η δύο κιλά ηρωΐνης κοστίζουν περίπου 40.000 Ευρώ.

Επομένως δια να εμπίπτη κανείς εις τας διατάξεις του αθλίου αυτού νομοθετήματος θα πρέπει να διακινή τόνους ναρκωτικών!

Όλα τα ανωτέρω που επιτυχώς επεσημάνθησαν εις το Υμέτερον δημοσιογραφικόν όργανον «Ριζοσπάστης» (τωρα τα εχω δει ολα! Επισημο στελεχος της Εκκλησίας επικαλείται τον Ριζοσπάστη!) ως προείπον νομοθετούνται με το πρόσχημα του «εξορθολογισμού των ποινών δια την διακίνηση ώστε να μην αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο οι μικροδιακινητές και οι μεγαλέμποροι και να μην μπαίνουν οι χρήστες φυλακή». Όντως οι χρήστες έχουν ανάγκη από θεραπευτικά προγράμματα και όχι φυλακές και θα πρέπει με όλους τους τρόπους να οδηγούνται εις την επιλογή της απεξαρτήσεως.

Όμως για να γίνη κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχουν τόσα «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα όσα έχει ανάγκη η χώρα με επαρκές εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Σήμερα όμως υποχρηματοδοτούνται τα σχετικά προγράμματα και τα κέντρα προλήψεως τινάζονται εις τον αέρα με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος η προσφορά του πολυσημάντου έργου τους.

Μεχρι εδω οκ. Αρχίζουσι τα όργανα!
(και το update. Δεν άντεξα να μην πιάσω και άλλο τα εξελικτικά και λοιπά επιστημονικα ο-Θεος-να-τα-κάνει)

Εξοχωτάτη κ. Παπαρήγα,

Με ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση εις το Υμέτερο πρόσωπο χρεωστώ επ' ευκαιρία της επικοινωνίας μεθ' Υμών να αντικρούσω καθηκόντως τον διακηρυσσόμενον υπό του Υμετέρου κομματικού σχηματισμού αθεϊσμόν και να παρακαλέσω να επανεκτιμήσητε τα επιστημονικά, φιλοσοφικά και ιστορικά δεδομένα που κρατούν Υμάς δεσμώτες εις το «μουράγιο» της τραγικής εγκοσμιοκρατίας.

Ο αθεϊσμός και ο αγνωστικισμός ενώ δήθεν καταλύουν το θρησκευτικό κοσμοείδωλο περί δημιουργίας και περί ευφυούς σχεδιασμού (κάποιος διαβάζει πολλά αμερικάνικα sites δημιουργιστών, οι οποίοι ομως ειναι κατά κανόνα ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ!) , ουσιαστικώς υψώνουν το έωλο, αβάσιμο και ανεπέρειστο επιστημονικώς και λογικώς κοσμοείδωλο της ασυναρτήτου τυχαιότητος, ως αιτίας και ουσίας του εκπληκτικής συνθέσεως και αρμονίας του κόσμου με την αντιεπιστημονική αντιλογική και εξ εμπαθείας και μίσους κατά του Δημιουργού προβολή της δήθεν φυσικής επιλογής και της δήθεν κοινής καταγωγής των ζωντανών ειδών. Δια των κατωτέρω αποδεικνύεται ότι ο κόσμος είναι δημιούργημα της απερινοήτου σοφίας και αγάπης του εκτός αυτού υπάρχοντος Τρισαγίου Θεού κατά την υπέροχον έκφρασιν του ιερού ψαλμωδού: «ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα» (Ψαλμ. 18,1).

Βεβαίως αι πλέον σύγχρονοι φυσικαί θεωρίαι της σχετικότητος του Αϊνστάιν, της απροσδιοριστίας του Χαϊζεμπεργκ και των κβάντα του Μαξ Πλανκ, αλλά και αρκεταί νεώτεραι καταδεικνύουν την σαθρότητα της εξελικτικής θεωρίας, που αποδίδει την ύπαρξη του κόσμου εις την τυχαιότητα και εις την μηχανοκρατία της φυσικής επιλογής. Αι επιστημονικαί και φιλολοσοφικαί αποδείξεις κατά του μεγάλου τούτου ψεύδους που συντηρούν γνωστοί διεθνιστικοί κύκλοι των οποίων δυστυχώς αναμεταδόται τυγχάνετε είναι:

Για μισό ρε παιδιά. Ή τυχαιότητα θα έχουμε ή μηχανοκρατία καθώς το ένα αναιρει το άλλο. Παραλήρημα!. Βασικά βεβαίως κανένας σοβαρός επιστήμονας δεν λέει ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Υπάρχουν φυσικοί νόμοι (δηλ. ερμηνείες φαινομένων που ειναι επαναλήψιμες (οι θεωρίες για τα φαινόμενα) και στεκουν επειδη παρατηρείται πως στέκουν. Αν ξαφνικα βρουμε ενα μερος που ΔΕΝ στεκουν, αρχιζουμε και το ξαναψάχνουμε το πράγμα και εμπλουτίζουμε αυτα που ξέρουμε, όχι το σύμπαν) οι οποίοι ειναι στην ουσία μια "τομή" μας με το σύμπαν. Δηλαδή ειναι μια περιγραφή αυτου που αντιλαμβανόμαστε (με αισθήσεις, υπολογισμούς, ή όργανα) ως αληθές. Δεν ειναι κατ ανάγκη αληθινοί από μόνοι τους, αλλά από το γεγονός πως και αύριο στο (καλά ορισμένο) πεδίο τους θα ισχύουν.


Παμ' παρακάτω. Η φυσική επιλογή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Οι επιμέρους ποικιλομορφίες, μεταλλάξεις, οτιδήποτε, δεχόμαστε (;) πως μπορεί να προέρθουν από τυχαίες κατανομές τυχαίων μεταβολών. Αυτο ναι. Η επιβίωση όμως μερικών γονιδίων κόντρα σε όλα τα υπολοιπα μόνο τυχαία διαδικασία δεν ειναι. Ας δοκιμάσουμε ένα ελαφρά αδόκιμο παράδειγμα που αφορά τους Εβραίους που τόσο συμπονά (;) ο Σεβασμιότατος.


Το αν κάποιος ήταν γεννημένος Γερμανός ή Εβραίος στο μεσοπόλεμο είναι μια εν πολλοίς τυχαία διαδικασία (όπως και το ότι εγώ και σεις που με διαβάζετε είμαστε Έλληνες και όχι ...Τζαμαϊκανοί). Το αν κάποιος όμως θα πέθαινε στο Άουσβιτς ή όχι είχε να κανει με το ειναι είναι Εβραίος (τσιγγάνος, αριστερος και άλλα) ή όχι. Το να μην είναι κάποιος Εβραίος εκείνες τις μέρες του έδινε ένα ποσοστό επιβίωσης παραπάνω και αυτό δεν ήταν καθόλου μα καθόλου τυχαίο σε μια χώρα ήπειρο που όλοι θέλανε να καθαρίσουν τους Εβραίους. Αυτόγραφα μετά, ευχαρισθω. 

Νεοελληνιστί (μετάφραση της παραπάνω ακαταλαβίστικης παραγράφου του Μητροπολίτη): Το συμπαν δημιοργήθηκε διότι:

1. Το πεπερασμένον του υλικού σύμπαντος, Ο μαθηματικός τύπος του Αϊνστάϊν Ε=m c2 ήτοι ότι η ενέργεια ισούται προς το γινόμενον της μάζης επί το τετράγωνον της ταχύτητος του φωτός, την άλήθειαν ταύτην ακριβώς βεβαιεί διότι η ύλη-μάζα και η ενέργεια είναι εν και το αυτόν νόμισμα. Η συμπαντική ύλη σχηματίζεται εν τω συνόλω της εκ χημικών στοιχείων, τα βασικά συστατικά των οποίων είναι μονάδαι σταθεραί, δηλαδή πεπερασμένα σωματίδια ηλεκτρισμού ορισμένης μάζης και ως εκ τούτου έχει τέρμα-όρια ως βεβαιεί και η σύγχρονος αστροφυσική, το σύμπαν είναι σφαιρικόν-κυρτόν κατά την θεωρία της σχετικότητος με διάμετρον έχουσαν μήκος δέκα περίπου δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Επομένως το υλικόν σύμπαν ως πεπερασμένον είναι υλικόν δημιούργημα «εξ ουκ όντων», είναι αποτέλεσμα-αιτιατόν και ως τοιούτον δεν είναι άναρχον, δεν δύναται να έχει την αιτίαν της υπάρξεώς του εν εαυτώ και είναι παραλογισμός να ισχυρίζεταί τις, ότι προήλθεν εκ του μηδενός η είναι αυταπάτη.

ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ. Η εξισωση ισοδυναμιας μαζας ενεργειας δεν εχει να κανει ΟΥΤΕ με το μεγεθος του συμπαντος, ΟΥΤΕ με το πεπερασμενο του, ΟΥΤΕ με την αιτιοτητα, αλλά .... με την ισοδυναμία μάζας - ενέργειας. Εχω την υποψία πως αν οι επιστημονες λεγανε πως τελικά το σύμπαν ειναι ....απεριόριστο θα ήταν ΚΑΙ αυτό απόδειξις της δημιουργίας. Πιασ' τ' αυγό και κούρευτο, μονά - ζυγά δικά μας.

Ο χώρος και ο χρόνος μπορούν να νοηθούν μόνον, αφ ἧς το υλικόν σύμπαν εδημιουργήθη «εξ ουκ όντων».

Το πεπερασμένον υλικόν σύμπαν είναι δημιούργημα άλλης ουσίας και υπάρχει, διότι αντίκειται εις την λογικήν, ότι εκ του απαισίως χαίνοντος μηδενός και εκ της ανυπαρξίας εδημιουργήθη το ασυλλήπτου κάλλους αρμονίας και τάξεως υλικόν σύμπαν και ότι υπάρχει εις το μηδέν, το οποίον κατά την λογικήν και την επιστήμην σημαίνει άρνησιν υπάρξεως. Το υλικόν σύμπαν αποτελεί την μεγαλειωδεστέραν απόδειξιν υπάρξεως του αληθούς Θεού, διότι διακηρύσσει τούτο, ότι υπάρχει ετέρα ουσία άπειρος, μη ύλη, ακατάληπτος και απερινόητος, ήτις το έφερεν «εξ ουκ όντων» εις το είναι δημιουργικώς, ότι η άπειρος αυτή «μη ύλη-ουσία» είναι αναίτιος και άναρχος άλλως θα ήτο και αυτή πεπερασμένη, ότι προς την άπειρον ταύτην και μή ύλην-ουσίαν τό υλικόν σύμπαν έχει σχέσιν αιτιατού προς αίτιον. Η άπειρος αυτή «μη ύλη-ουσία», την οποίαν «πνεύμα» απεκάλεσεν ο ενανθρωπίσας Λογος ( Ιωαν. δ, 24) είναι οντότης ενσυνείδητος την οποίαν αποκαλούμεν Θεόν που ενέχει τον λόγον και την αιτίαν «του εαυτού είναι εν εαυτώ», είναι αναίτιος και άπειρος.

Η απάντηση στο ...παράλογο του μη Δημιουργού είναι μια ουσία που είναι....αναίτιος, άπειρος, ακατάληπτος και απερινόητος. Και αυτό είναι λογικό. Μάλιστα.

2. Ωσαύτως η αέναος διηνεκής κίνησις, αλλοίωσις, μεταμόρφωσις της συμπαντικής ύλης-μάζης υπό το κράτος ατέγκτων φυσικών νόμων (εννόμων δυναμικών νομοτελειών) προς επιτέλεσιν και παραγμάτωσιν πάντοτε ορισμένων σκοπών μαρτυρεί ότι είναι δημιούργημα εν τω συνόλω της διότι την αιτίαν της κινήσεως, τροπών και μεταμορφωσεών της έχει εκτός αυτής, καθ ὅσον αυτή δεν έχει συνείδησιν του εαυτού της.

Ο Θεος υπάρχει επειδή η ύλη κινείται. Στοπ.


3. Οι αιώνιοι, αΐδιοι, αναλλοίωτοι φυσικοί νόμοι δια των οποίων πραγματοποιείται ο τελολογικός σκοπός του κόσμου διότι η διηνεκώς, κινουμένη, τρεπομένη, αλλοιουμένη ύλη, η εξ αλόγων σωματιδίων μάζης ηλεκτρικής αποτελουμένη, δεν είναι δυνατόν να εκπορεύει δυνάμεις εννόμους σταθεράς και ατρέπτους και να υποταγή συνάμα εις αυτάς, διότι εκ «πηγής-μάζης» στερουμένης νοήσεως, ειδέναι και συνοχής δεν είναι δυνατόν να προέλθουν δυνάμεις δια των οποίων εκδηλούται άπειρος σκοπιμότης, σοφία και πρόνοια επιμαρτυρεί την ως άνω αλήθειαν, το αγεφύρωτον χάσμα μεταξύ ανοργάνου και οργανικής ύλης αποδεικνύει ότι η συμπαντική ύλη διακρίνεται εις δύο βαθμίδας, την ανόργανον (ηλεκτρόνια, άτομα, σωματίδια, στοιχεία, αέρια, υγρά, ορυκτά) και την ενόργανον η ζώσαν με τις μυριάδες των γενών των ενοργάνων όντων.

Η ενόργανη ύλη δηλαδής δεν έχει....ηλεκτρόνια; Μα την Παναγία αυτό κατάλαβα. Το υπόλοιπο ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ νόημα!

Η μεν πρώτη υπακούει ως όγκος, εις τον παγκρατή νόμον της βαρύτητος (στην βαρύτητα υπακούν οι μάζες και όχι οι όγκοι!) χαρακτηρίζεται δια της μηχανικής κινήσεως η δε δευτέρα διακρίνεται από οργανικής-ζωϊκής κινήσεως, θρέψεως, οργανικής αφομοιώσεως και καταλαγής της ύλης, κινήσεως πάντοτε σκοπίμου, με ορισμένας και αναλλοιώτους ικανότητας προσαρμογής και επιλογής και με ικανότητα αναπαραγωγής και διαιωνίσεως δι ὁρισμένων συστημάτων, οργάνων και τρόπων αναπαραγωγής.

! Καποιος πρέπει επειγόντως να επιστρέψει στο Γυμνάσιο, όπου κάτι κάνουν από Βιολογία. Ίσως και το Λύκειο να φανεί χρήσιμο αν δεν είναι πολύ προχωρημένο. Τι στο καλό ειναι η οργανική-ζωική κίνηση; Η αφομοίωση και καταλαγή της ύλης; (η θρέψη φαντάζομαι) και ποιος είπε πως δεν υπακούουν στους ίδιους ακριβώς νόμους με την ανόργανη ύλη;

Το αγεφύρωτον χάσμα μεταξύ ανοργάνου και οργανικής ύλης επεκτείνεται και μεταξύ των διαφόρων ενοργάνων όντων επικυρουμένου του αποφθέγματος πᾶν ον μόνον εξ ομοίου όντος γεννάται και αναπαράγεται καταρριπτομένων ούτω των αντιεπιστημονικών και αντιλογικών θεωριών τόσον της αυτομάτου γενέσεως των ενοργάνων όντων όσον και της εξελίξεως αυτών.

Είπαμε, υπάρχει και πιο λογική απάντησις: μια ουσία που είναι...."αναίτιος", "άπειρος", "ακατάληπτος" και "απερινόητος. "

4. Η οργανική διάπλασις και η ζωη των ενοργάνων όντων με την απερινόητον
 σοφίαν,


 αρμονίαν,νομοτέλειαν,


πρόβλεψινπου εις κάθε εχέφρονα δημιουργεί το θάμβος,

την έκστασηκαι την υπέρβαση.5. Αι ιδιότητες των κατωτέρων του ανθρώπου εμψύχων όντων και η ανθρωπίνη ψυχή.

Τα ένστικτα, ορμέμφυτα εις τα κατώτερα του ανθρώπου έμβια όντα, μη προϋπάρχοντα εις την ανόργανον ύλην ως και η δια του ανθρώπου μόνον αμέσως εκδηλουμένη ενσυνείδητος νόησις και η αυτεξουσία βούλησις αποδεικνύουν την εκ του απερινοήτου Νοός σύνθεσιν και δημιουργίαν αυτών. Ιδιαιτέρως η ανθρωπίνη ψυχή είναι ενσυνείδητος πνευματική και ελευθέρα υπόστασις κατ εἰκόνα του Θεού.

6. Η αρμονία του υλικού σύμπαντος και η ασύλληπτος μαθηματική τάξις και σκοπιμότης εις αυτό 


οδήγησαν τα εξοχώτερα πνεύματα της οικουμένης δια μέσου των αιώνων να καταθέσουν ως ευλαβείς προσκυνηταί της θείας δυνάμεως και σοφίας το θάμβος τους και την έκπληξή τους διότι όπως εις τα ελάχιστα συστατικά της συμπαντικής ύλης ούτω και εις τας κινήσεις και αλληλεπιδράσεις των αφαντάστων υλικών όγκων των ουρανίων σωμάτων, τα οποία δι ἰλιγγιωδῶν ταχυτήτων διατρέχουν το υλικόν σύμπαν εκδηλούται η ασύλληπτος δύναμις, σοφία και πρόνοια ενός εξωκοσμίου και υπερυλικού Θεού. (;)

Οι όγκοι των ουρανίων σφαιρών, ομάδων γαλαξιών ως και συστροφών αυτών, αι αποστάσεις, αι έλξεις και απώσεις των, αι ταχύτηται και ακτινοβολίαι, αι αλληλεπιδράσεις αυτών είναι προδήλως απολύτως προϋπολογισμένα μεθ ὑπερμαθηματικῆς ακριβείας.Ως εκ τούτου καίτοι ιλιγγιωδώς περιφέρονται πέριξ ορισμένων κέντρων ουδεμία δια μέσου των αιώνων παρουσιάζεται διαταραχή.


Δια όσους δεν το κατάλαβαν, βλέπετε δύο ...γαλαξίες να συγκρούονται (οπως και στην προηγούμενη φωτογραφία). Ειναι όσο να' ναι μια μικρά.....διαταραχή. Παρ' όλη την ισοτροπία του χώρου και την παρατηρούμενη διαστολή του Σύμπαντος παντού, ε μερικές φορές γίνονται και μαλακίες διότι ακριβώς το ....design δεν έγινε φαίνεται και εν μεγάλη σοφία τελικά

Κατόπιν των εκτεθέντων ο «αφελής» αγνωστικισμός του Υμετέρου κομματικού σχηματισμού που αποδίδει το θαύμα της ζωής εις την τυχαιότητα και την ασυνειδησία και ανυπαρξία του μηδενός αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα του τραγικά πεσμένου και αποτυχημένου ανθρώπου που συμπνίγεται στην χοϊκότητα και αδυνατεί να αναχθή από την κτίση στον κτίσαντα.

Κατά ταύτα παρακαλώ όπως επενεκτιμήσητε την Υμετέραν στάσιν και τας εν λόγω αρχάς του Υμετέρου κομματικού σχηματισμού διότι άλλως αναποδράστως θα υπηρετήσητε τον σχεδιασμό του διεθνιστικού σατανιστικού χώρου και θα επαναλάβετε την δεδομένη ιστορική αποτυχία της γαλλικής επαναστάσεως και του λεγομένου «υπαρκτού σοσιαλισμού» διότι θέτοντας εις τα προς κατεδάφισι μέσα στην ανθρώπινη ψυχή τον αιώνιο Θεό, ουσιαστικά κατεδαφίζεις και καταδολιεύεις πλήρως τον άνθρωπο επειδή κατά την μεγαλειώδη ρήσι του Ντοστογιέφκι «χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται».

Μετά πλείστης τιμής

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Υ.Γ. Λεωνίδα, εσένα θα σε πιάσουμε άλλη φορά!

16 σχόλια:

 1. Παγκόσμιο μνημείο αμάθειας και άγνοιας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. σκέψου τώρα τον άμοιρο σύντροφο που (φαντάζομαι) θα πρέπει να παραλάβει, καταχωρήσει, αρχειοθετήσει και προωθήσει κατάλληλα αυτή την επιστολή και τον ακόμα πιο άμοιρο που θα πρέπει να εξετάσει αν χρήζει-και ποιας- απαντήσεως...επίτηδες τα κάνει αυτά ο γέροντας για να χτυπήσει την γραφειοκρατία του κόμματος
  (η οποία για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω αν υφίσταται αλλά λέμε τώρα)

  μία και μοναχική αποριούλα:
  αν είναι τόσο βδελυρό και μιαρό να τον παίρνεις, διατί δεν ξεκινάνε οι straight/εγκρατείς τράγοι τζιχάντ εναντίον των αρχιτράγων με τα γυναικεία παρατσούκλια;;ή μήπως δεν τα ξέρουν...; εδώ έχουν βγει καταγγελίες, κασσέτες, μπουκαρίσματα αγαπητικών σε ναούς και το λουρί της μάνας (όχι της μάνας της παναγίας, αυτό το έχει καβάντζα ο Ευφραίμ...το λουρί λέω)

  δλδ όλα τα άλλα οκ, τα δικαιολογώ καθότι ΑΜΕΑ...αλλά έστω στην -δήθεν- φανατίλα τους, μπορούν να είναι συνεπείς και όχι να την συμβιβάζουν κ αυτή με τα καλά κ συμφέροντα;

  να σεβαστούμε τουλάχιστον την πίστη στις ιδέες τους (ακόμα και είναι για τον διάολο) και την αγωνιστικότητα τους ρε παιδί μ'...λέω εγώ τώρα

  στο κάτω κάτω ας επιβάλουν τις όποιες αρχές τους στο προσωπικό τους -που είναι και στην δικαιοδοσία τους- και ας αφήσουν τον υπόλοιπο κόσμο να παίρνετε όπως θέλει και με όποιον νόμο θέλει κ ας τους κάψει ο κύριος όταν-και-αν θέλει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κατ΄αρχάς οφείλω να σε συγχαρώ για την υπομονή σου να διαβάσεις και να σχολιάσεις όλο αυτό το παραλήρημα!
  Ελπίζω η Αλέκα να το δώσει να απαντήσει ο σύντροφος Μαντρέκας που μας καταπλήσσει καθημερινά με την σαφήνεια του ξύλινου λόγου του!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @estarian
  Και δεν (πολυ)έπιασα και το εξελικτικό του πράγματος!

  Πλακα πλακα δεν χρειαζεται και πολύ σχολιασμό, όποιος το διαβάσει ολο παίρνει βραβείο!

  @διον
  "επίτηδες τα κάνει αυτά ο γέροντας για να χτυπήσει την γραφειοκρατία του κόμματος "

  Στον Περισσό πιστεύω οι μισοι θα τραβανε τα βυζια τους από τα γέλια και οι άλλοι μισοί από τα κλάματα (διοτι ειναι και λιγο συντηριτηκουρες τα συντρόφια!)


  "στο κάτω κάτω ας επιβάλουν τις όποιες αρχές τους στο προσωπικό τους -που είναι και στην δικαιοδοσία τους- και ας αφήσουν τον υπόλοιπο κόσμο να παίρνετε όπως θέλει και με όποιον νόμο θέλει κ ας τους κάψει ο κύριος όταν-και-αν θέλει
  "

  Αυτο που το βάζεις;


  @αθεόφοβος
  ΔΕΝ το διαβασα όλο. Το παράθεσα όλο. Και αυτο διοτι:
  α) μερικα δεν διαβάζονται (πολυ "καθαρευουσιανικο" στυλάκι
  β) τα ρέστα ειναι βαρετα. Αμα γεμισω μια παραγραφο με πομπώδεις εκφράσεις νμζ πως στο τέλος κάτι είπα και τέτοια, πχ:

  "Οι αιώνιοι, αΐδιοι, αναλλοίωτοι φυσικοί νόμοι δια των οποίων πραγματοποιείται ο τελολογικός σκοπός του κόσμου διότι η διηνεκώς, κινουμένη, τρεπομένη, αλλοιουμένη ύλη, η εξ αλόγων σωματιδίων μάζης ηλεκτρικής αποτελουμένη, δεν είναι δυνατόν να εκπορεύει δυνάμεις εννόμους σταθεράς και ατρέπτους και να υποταγή συνάμα εις αυτάς, διότι εκ «πηγής-μάζης» στερουμένης νοήσεως, ειδέναι και συνοχής δεν είναι δυνατόν να προέλθουν δυνάμεις δια των οποίων εκδηλούται άπειρος σκοπιμότης, σοφία και πρόνοια επιμαρτυρεί την ως άνω αλήθειαν, το αγεφύρωτον χάσμα μεταξύ ανοργάνου και οργανικής ύλης αποδεικνύει ότι η συμπαντική ύλη διακρίνεται εις δύο βαθμίδας, την ανόργανον (ηλεκτρόνια, άτομα, σωματίδια, στοιχεία, αέρια, υγρά, ορυκτά) και την ενόργανον η ζώσαν με τις μυριάδες των γενών των ενοργάνων όντων."

  Κανενα νοημα!!!!

  Οποτε τι να πει κανεις, κανει συνοψη εαν και οταν μπορει και...προχωρά!

  Ο Μαϊλης ειναι πιο χιουμοριστική φιγούρα, ή ίσως και ο Χαλβατζής!
  (προς Θεού, ΟΧΙ η Κανέλλη, καταστραφήκαμε!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. To σουλούπωσα λιγάκι, για δες αν το πιάνεις τώρα :

  "Οι αιώνιοι, αιδοίοι, αναποφλοίωτοι φυσικοί νόμοι δια των οποίων πραγματοποιείται ο τελολαγνικός σκοπός του κόσμου διότι η διηνεκώς, κινουμένη, ντρεπομένη, αλλοιουμένη πύλη, η εξ αλόγων και γαϊδάρων σωματιδίων μάζης ηλεκτρικής αποτελουμένη, δεν είναι δυνατόν να εκπορνεύει δυνάμεις εντόμους πεθεράς και ατρέπτους και να υποταγή συνάμα εις αυτιάς, διότι εκ «πηγής-μάζης» αποστερουμένης νοήσεως, ειδέναι και συνοχής δεν είναι δυνατόν να προσέλθουν δυνάμεις δια των οποίων δηλούται άπεος σκοπιμότης, σοφία και παράνοια επιμαρτυρεί την ως άνω αλήθειαν, το αγεφύρωτον χάσμα μεταξύ ανοργάσμου και οργασμικής ύλης αποδεικνύει ότι η συμπαντική ύλη διακρίνεται εις δύο βαθμίδας, την ανόργασμον (ηλεκτρόνια, άτομα, σωματίδια, στοιχεία, αέρια, υγρά, ορυκτά) και την ενόργασμον η ζώσαν με τις μυριωδες των γεν/ών των οργάνων των όντων."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. σιγά ρε, εγώ το διάβασα όλο κ το βρήκα κ εξαιρετικά σουρεάλ...βέβαια έχω την αίσθηση ότι όλο κ κάποιες λέξεις/φράσεις μπορεί να κόπηκαν κατά τη μεταφορά

  δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο νόημα να "απαντάς" στις αρλούμπες του γέροντος...είναι σαν να προσπαθείς να απαντήσεις σοβαρά στο ηλίθιο gay φασιστοτρολ που μπαίνει ενίοτε κ μας ζαλίζει τα ούμπαλα...

  απλά είναι κάπως τρομακτικό ότι υπάρχουν κ αυτοί...οκ το ξέρουμε, τι να κάνουμε...

  το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί μαζεύονται όλοι οι σακατεμένοι στην εκκλησία, στην δεξιά και στον γαύρο; ποιά η σύνδεση; είναι από πριν έτσι κ γιαυτό πάνε εκεί ή μπαίνουν μέσα και κολλάνε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ChrisMrSly20/1/12 19:09

  Μαλάκα πρόεδρα την πούτσισες. Θα σε καταγγείλω. Η μυωπία μου ανήβηκε στο 9,9 και στα δύο μάτια, έβγαλα τρίχες στις πατούσες, με έπιασε ανεμοβλογιά και κόψιμο και ανέπτυξα πάρκινσον στο πάγκρεας. Με κατέστρεψες και θα πληρώσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. @εσκαρινα

  ΒΟΗΘΕΙΑ!!!!!!!

  @διον

  Δεν εκοψα τπτ κατα τη μεταφορα!!!

  Το θεμα ειναι πως αν κανουμε αποδοση στα νεοελληνικα αυτων που λεει θα ειναι τρισχειροτερο το κειμενο απο τις μαλακιες που γραφει το οικείο μου τρολ.

  Πως στο διαολο το διαβαζεις ολο και βγαζεις και νοημα εδω:

  "Το πεπερασμένον υλικόν σύμπαν είναι δημιούργημα άλλης ουσίας και υπάρχει, διότι αντίκειται εις την λογικήν, ότι εκ του απαισίως χαίνοντος μηδενός και εκ της ανυπαρξίας εδημιουργήθη το ασυλλήπτου κάλλους αρμονίας και τάξεως υλικόν σύμπαν και ότι υπάρχει εις το μηδέν, το οποίον κατά την λογικήν και την επιστήμην σημαίνει άρνησιν υπάρξεως. Το υλικόν σύμπαν αποτελεί την μεγαλειωδεστέραν απόδειξιν υπάρξεως του αληθούς Θεού, διότι διακηρύσσει τούτο, ότι υπάρχει ετέρα ουσία άπειρος, μη ύλη, ακατάληπτος και απερινόητος, ήτις το έφερεν «εξ ουκ όντων» εις το είναι δημιουργικώς, ότι η άπειρος αυτή «μη ύλη-ουσία» είναι αναίτιος και άναρχος άλλως θα ήτο και αυτή πεπερασμένη, ότι προς την άπειρον ταύτην και μή ύλην-ουσίαν τό υλικόν σύμπαν έχει σχέσιν αιτιατού προς αίτιον. Η άπειρος αυτή «μη ύλη-ουσία», την οποίαν «πνεύμα» απεκάλεσεν ο ενανθρωπίσας Λογος ( Ιωαν. δ, 24) είναι οντότης ενσυνείδητος την οποίαν αποκαλούμεν Θεόν που ενέχει τον λόγον και την αιτίαν «του εαυτού είναι εν εαυτώ», είναι αναίτιος και άπειρος.
  "

  " Ωσαύτως η αέναος διηνεκής κίνησις, αλλοίωσις, μεταμόρφωσις της συμπαντικής ύλης-μάζης υπό το κράτος ατέγκτων φυσικών νόμων (εννόμων δυναμικών νομοτελειών) προς επιτέλεσιν και παραγμάτωσιν πάντοτε ορισμένων σκοπών μαρτυρεί ότι είναι δημιούργημα εν τω συνόλω της διότι την αιτίαν της κινήσεως, τροπών και μεταμορφωσεών της έχει εκτός αυτής, καθ ὅσον αυτή δεν έχει συνείδησιν του εαυτού της."


  @chrisMrSly
  Εφταιξα, το ομολογώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. εκεί με τον Σπόρο και τον Νέρωνα σα κάτι να λείπει...δλδ όλη αυτή η παράγραφος, σαν να λείπει μια πρόταση από τη μέση

  μπορεί και από εκεί που το πήρες να έλειπε

  δλδ λέει ο τράγος ότι ο νόμος λέει για έτερο σεξουαλικό προσανατολισμό (δεν ξέρουν αυτοί απο αυτά) και για άμεση λύση του θεσμού του γάμου, όπως είχε κάνει ο Νέρων σύμφωνα με τον Dion τον Κάσσιο που δέχεται ο Σουητώνιος και λέει ο Μωάμεθ...

  είναι σαν να πεις ο νόμος αυτός ευνοεί το τάδε, όπως έκανε και ο κολέγας μου ο μπάμπης μαζί με τον μήτσο τον κοντό και τον άρη τον μαλιά στο πανεπιστημίο όπως μαρτυρεί ο Κίτσος ο χαφιές και το δέχεται ο Πάσχος το ρεζίλι,και όπως έχει προτείνει και η θειά μου η Θανάσω...

  δλδ είναι αυτό άποψη/κριτική σόφρωνα ανθρώπου, μη χέσω;

  ούτε απόφοιτος τρίτης δημοτικού δεν γράφει έτσι...εκτός κ λείπει κάτι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. θυμίζει λίγο αυτό κύριε σωτήρη μου
  http://www.youtube.com/watch?v=TKSs7n3tQWQ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Είναι λογικό πως όταν εμφανίζονται μέτρα αντιλαϊκά τότε πολλοί προσπαθούν να εμφανιστούν ως σύμμαχοί του και προστάτες. Αν δούμε τη σημερινή πολιτική σε δυαδική λογική (μνημόνιο-αντιμνημόνιο) τότε όλες οι "συμμαχίες" θα εμφανιστούν ως αιρετικές. Είναι πολιτικό λάθος να ταυτίσουμε επιπόλαια τις λίγες κοινές θέσεις, ειδικά όταν οι πολίτες αγκωμαχούν τόσο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Δεν σε βλέπω καλά εσχάτως: με τον Πειραιώς συμφωνείς, από ελληνορθοδόξους λινκάρεις... Μήπως ψηφίζεις και pasok; Πάντως έλιωσα, δεν στο κρύβω... Άξιος... :):):)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Συμφωνησα με τον Πειραιως;;;
  Πότε;

  Αν λες το μεχρι εδω ΟΚ που εγραψα σήμαινε απλα πως "δεν γαμεις, ειπε τα αναμενομενα χαζα, δεν θα τον κρεμασουμε", οχι πως συμφωνω κιολας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. "Οσο να ναι ειμεθα υπερ του σεβασμιοτατου εδώ"

  Τα ντοκουμέντεν υπάρχουν αγαπητέ, έχουμε παπίρε εμείς! Κατάλαβες γιατί σου λέω ότι το αντιολυμπιακό σου μένος δεν θα σε βοηθήσει πουθενά; :):):):)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Εδώ ομολογώ την ενοχή μου, αλλά τι να κάνουμε, εδώ οι παπάδες είναι αλληλέγγυοι στην αντιγαυρικο αγώνα!

  http://www.youtube.com/watch?v=XfC6vy-GqCE

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Κλασικό βίδεον αλλά μην συγκαλύπτεις την μεταστροφή σου πίσω από τα μπαόκια. Πέραν τούτου, κάποια στιγμή να σου φέρω έναν κοντοχωριανό σου να σου μιλήσει για τον παπα-γαύρο του χωριού του να μην σου μείνει άντερο... :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

aeisixtir