Ουφ πεσατε να με φάτε! Άντε και να δούμε ποιος θα φορολογήσει ποτέ την εκκλησία!

Παρασκευή, Δεκεμβρίου 05, 2014

Δεν ειναι μονολιθικός και αδιάλλακτος....

.... δεν ειναι ενας αμετανόητος ψεύτης. Ειναι φασίστας. Από κούνια κατά πως φαίνεται.


Και τον έχουμε υπουργό δικαιοσύνης

«Δεν το συζητώ, δεν το διανοούμαι. Εξάλλου και η σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το απαγορεύει. Όταν μιλάει για γάμο μιλάει για άνδρα και γυναίκα. Είμαστε μια χώρα η οποία σέβεται τις παραδόσεις, σέβεται την φύση του ανθρώπου και δεν είναι δυνατόν να επιτραπεί τουλάχιστον με αυτή την κυβέρνηση και με αυτή την υπουργία ο γάμος» (πηγή)

Ιδού και το σχετικό βίντεο
 Από την σύμβαση τσιμπάμε μερικά σχετικά άρθρα:
Άρθρον 8.- 1. Παν πρόσωπον δικαιούται εις σεβασμόν της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του.
2. Δεν επιτρέπεται να υπάρξη επέμβασις δημοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώματος τούτου, εκτός εάν η επέμβασις αύτη προβλέπεται υπό του νόμου και αποτελεί μέτρον το οποίον, εις μίαν δημοκρατικήν κοινωνίαν, είναι αναγκαίον δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν, την οικονομικήν ευημερίαν της χώρας, την προάσπισιν της τάξεως και την πρόληψιν ποινικών παραβάσεων, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιω- μάτων και ελευθεριών άλλων.
Άρθρον 12.- Αμα τη συμπληρώσει ηλικίας γάμου, ο ανήρ και η γυνή έχουν το δικαίωμα νασυνέρχωνται εις γάμον και ιδρύωσιν οικογένειαν συμφώνως προς τους διέποντας το δικαίωμα τούτο εθνικούς νόμους.
(προσοχη
α) ειναι κείμενο του 50
β) Οπως λέει και νομικός μου εκπρόσωπος (Χασοδίκης): " Ε ναι, τι; Δεν λέει πουθενά ότι απαγορεύεται ο ανήρ με τον ανήρ (sic). Επίσης, η ΕΣΔΑ θέτει τα ελάχιστα επίπεδα προστασία, όχι τα μέγιστα, και επίσης είναι ένα κείμενο του 1950 που το θέμα δεν υπήρχε ούτε στην πιο τρελή φαντασία.  Το bottom line: το δικαίωμα στον γάμο των ετροφύλων προστατεύεται από την ΕΣΔΑ. Των ομοφύλων δεν προστατεύεται, αλλά και δεν αποκλείεται."
γ) Και ορθώς εδώ που τα λέμε λέει ο ανηρ και η γυνή εχουν το δικαιωμα να ...κτλ κλτ. Οχι κατ ανάγκη μεταξύ τους, αλλά φαντάζομαι πως σε άλλες χώρες θα μπορούσε λχ να γράφει πως ο ανήρ εχει το δικαιωμα να παρει οποια γυνη γγουστάρει και όλα τα σχετικά. Οπότε ακόμα και το κείμενο του '50 ειναι προχώ σε σχέση με τον Αθανασίου,
Άρθρον 13.- Παν πρόσωπον του οποίου τα αναγνωριζόμενα εν τη παρούση Συμβάσει δικαιώματα και ελευθερίαι παρεβιάσθησαν, έχει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον εθνικής αρχής, έστω και αν η παραβίασις διεπράχθη υπό προσώπων ενεργούντων εν τη εκτελέσει των δημοσίων καθηκόντων των.
Εδώ να θυμηθούμε τις καταδίκες που έχουμε απο τα ευρωπαϊκά δικαστήρια ως χώρα που δεν εφαρμόζει το σχετικό δίκαιο. Αλλά αυτό ειναι θεμα παραδόσεων ε;
Άρθρον 14.- Η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον να εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρη- σκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως.

2 σχόλια:

aeisixtir