Ουφ πεσατε να με φάτε! Άντε και να δούμε ποιος θα φορολογήσει ποτέ την εκκλησία!

Σάββατο, Ιουνίου 08, 2013

Ορυχεια ΙΙ

Διαβασα με ενδιαφέρον το κείμενο του Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας για τα Μεταλλεία Χαλκιδικής (από εδώ) και θυμήθηκα και το δικό μου σχετικό ποστ που είχα γράψει το Μάρτιο, το οποίο και ήταν ΓΕΝΙΚΟ και όχι ειδικό. Ξαναδιαβάστε με, ειδικά τα σημεία 3 και 4 και διαβάστε και το κείμενο των Γεωλόγων. Δεν είμαι προφήτης, απλα παρουσίασα την τακτική των μεταλλευτικών εταιρειών παγκοσμίως. Το οτι και εδω κανουν τα ίδια και χειρότερα δεν πρέπει να μας φαίνεται και τόσο παράξενο πια, ή ότι κρίνεται πως η κυβέρνηση έδωσε τα μεταλλεία επί πινακίου φακής.

Επίσης να θυμίσω πως όταν οι εργαζόμενοι απεργούν είναι συντεχνίες. Όταν στριμώχνουν στο δρόμο τον Τσίπρα και του την πέφτουν άγαρμπα είναι εργαζόμενοι που αγωνιουν για το μέλλον τους. Ρωτήστε και τον Μπάμπη


Το κείμενο ακολουθεί:

ΠΡΟΣ Αρ. Πρωτ. 261 Αποδέκτες του Πίνακα Διανομής Αθήνα, 5/06/2013
ΘΕΜΑ: Απόψεις του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. για τη μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική
Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας, στα πλαίσια της συζήτησης που έχει ανοίξει επί της μεταλλευτικής δραστηριότητας για την εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική, θεωρεί αναγκαία την τοποθέτησή του επί του θέματος, δεδομένης, αφενός μεν της άμεσης συσχέτισης της επαγγελματικής δραστηριότητας των μελών του με το ζήτημα, αφετέρου δε λόγω της επιστημονικής συνάφειας των Γεωλόγων Μελετητών με το αντικείμενο της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων στη χώρα μας.
Με βάση τα παραπάνω, καταθέτουμε τις ακόλουθες επισημάνσεις, οι οποίες θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού για την επιστημονική κοινότητα και τον τεχνικό κόσμο της χώρας μας :
1) Για την επεξεργασία των χρυσούχων συμπυκνωμάτων χωρίς κυάνωση, η ιδιοκτήτρια των μεταλλείων του Στρατονικού Όρους, καναδική εταιρεία Eldorado Gold Corporation, αναφέρει ότι θα ακολουθήσει τη μέθοδο της ακαριαίας τήξης. Η προτεινόμενη μέθοδος της ακαριαίας τήξης (flash smelting) της Φινλανδικής εταιρείας Outotec, εφαρμόζεται κύρια σε μεταλλεύματα θειούχου χαλκού (χαλκοπυρίτη), δίνοντας στη συνέχεια μίγματα χρυσού με χαλκό, μόλυβδο και σίδηρο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του μίγματος χαλκοπυρίτη – αρσενοπυρίτη – σιδηροπυρίτη των μεταλλείων της βορειοανατολικής Χαλκιδικής, απαιτείται περαιτέρω δοκιμή σε μεγαλύτερη κλίμακαπροκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα προσαρμογής της μεθόδου για την παραγωγή σε βιομηχανικό επίπεδο και για τα συγκεκριμένα συμπυκνώματα των μεταλλείων. Πρόκειται συνεπώς γιακαθαρα πειραματική εφαρμογή της διεθνώς αναγνωρισμένης μεθόδου της ακαριαίας τήξης. Την ύπαρξη σημαντικών και πολυάριθμων τεχνικών προβλημάτων βεβαιώνει η ίδια η Φινλανδική εταιρεία, απαριθμώντας σειρά από σοβαρές αβεβαιότητες για τη βιομηχανική εφαρμογή της μεθόδου στα συγκεκριμένα συμπυκνώματα των Μεταλλείων του Στρατονικού Όρους. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην επεξεργασία του αρσενοπυρίτη σε ένα μεταλλουργικό μίγμα με υψηλή περιεκτικότητα αρσενικού που είναι απαγορευτική για τροφοδοσία σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα πυρομεταλλουργίας ακαριαίας τήξης παγκοσμίως. Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι και για συμπυκνώματα αρσενοπυρίτη που έχουν τη μισή περιεκτικότητα σε αρσενικό σε σχέση με αυτά της βορειοανατολικής Χαλκιδικής, ακόμη και η Κίνα (κράτος με παράδοση αλόγιστης εκμετάλλευσης των φυσικών της πόρων), έχει σταματήσει την επεξεργασία για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων, ενώ η μόνη χώρα που αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται τέτοια συμπυκνώματα με ολέθριες συνέπειες για περιβάλλον και εργαζόμενους είναι η τριτοκοσμική Ναμίμπια.
Με βάση τα παραπάνω θεωρείται πως καθόλου βέβαιη δεν είναι η αποφυγή της κλασικής διαδικασίας της κυάνωσης με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των εργαζομένων, των κατοίκων και για το περιβάλλον.
2) Άμεση συνέπεια των εργασιών εξόρυξης είναι η παραγωγή στερεών αποβλήτων τα οποία αποτίθενται σε χώρο απόθεσης επικινδύνων αποβλήτων. Δεν έχει όμως προβλεφθεί και δεν έχει ληφθεί υπόψη πως το βασικό απόβλητο η ιλύς σκοροδίτη – γύψου απαιτεί απόθεση σε χωριστές κυψέλες, καθώς η συναπόθεση με άλλα στερεά απόβλητα με αλκαλικό pH ή με μεγάλη περιεκτικότητα σε κυανιούχα δημιουργεί περιβάλλον με ευνοϊκές συνθήκες για την επαναδιάλυση του αρσενικού (As).
3) Η προβλεπόμενη ταπείνωση της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, μέσω της υπεράντλησης των υπόγειων υδάτων που απαιτείται για την ανάπτυξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας, θα έχει ανεξέλεγκτα αποτελέσματα στο ισοζύγιο των υδατικών πόρων της ευρύτερης περιοχής, όπως η διακοπή της ροής υφιστάμενων πηγών, η διακοπή της λειτουργίας αρδευτικών και υδρευτικών γεωτρήσεων, καθώς και η υφαλμύρινση των παράκτιων υδροφορέων. Επίσης εκτιμάται πως η ποιότητα του αντλούμενου νερού δεν είναι διασφαλισμένη, διότι ενδέχεται να διηθηθούν ρύποι, οφειλόμενοι στη μεταλλευτική δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί στην περιοχή. Ειδικότερα η άντληση νερού για την προβλεπόμενη εξόρυξη μέχρι τη στάθμη –663 mστην περιοχή της Ολυμπιάδας μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα υφαλμύρισης του παράκτιου υδροφορέα, καθώς οι διάφοροι υδροφορείς της περιοχής δεν είναι πλήρως απομονωμένοι, ενώ δεν αποκλείονται αστάθειες του εδάφους και καθιζήσεις, φαινόμενα συνδυασμένα με τις μεταλλευτικές δραστηριότητες. Η επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στιςΣκουριές, θα επιφέρει πρόσθετες επιπτώσεις στους υδατικούς πόρουςτης περιοχής, δεδομένου ότι απαιτείται υποβιβασμός της στάθμης κατά εκατοντάδες μέτρα (μέχρι τη στάθμη -100 m, ενώ σήμερα η στάθμη του υπόγειου νερού είναι στο +480 m). Αυτή η εκτεταμένη παρέμβαση στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες είναι βέβαιο πως θα προκαλέσεισημαντικότατες μεταβολές στα πεδία υπόγειας ροής της ευρύτερης περιοχής. Το δεδομένο αυτό σε συνδυασμό με τη γενικότερη έλλειψη στοιχείων για τη λειτουργία των υπόγειων υδροφορέων, καθιστάαπρόβλεπτες τις επιπτώσεις στο υδατικό δυναμικό της περιοχής. Όπως άλλωστε σημειώνεται και στην υφιστάμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία επικαλείται στοιχεία υδρογεωλογικών μελετών στην περιοχή, αναγνωρίζεται η πολυπλοκότητα των συστημάτων υπόγειων υδροφορέων, τα οποία διαφοροποιούνται λόγω των εναλλαγών των γεωλογικών σχηματισμών, δημιουργώντας ερωτηματικά, σχετικά ακόμα και με την υδραυλική επικοινωνία μεταξύ τους. Σε ένα τέτοιο ασαφές τοπίο είναι αδύνατον να ποσοτικοποιηθούν οι επιπτώσεις μιας τόσο έντονης παρέμβασης όπως η προτεινόμενη.
4) Το ιστορικό των ελέγχων της μεταλλευτικής δραστηριότητας από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, δυστυχώς, δεν γεννά μεγάλες προσδοκίες. Στις 12- 13/5/2010 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας από κλιμάκιο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και του Ι.Γ.Μ.Ε. Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι κάποιοι όροι τηρούνται μερικώς και κάποιοι παραβιάζονται πλήρως. Μεταξύ των περιβαλλοντικών όρων πουκαταστρατηγούνται πλήρως, ήταν αυτός της υπόγειας εξόρυξης με μηχανικά μέσα σε περιοχές κάτω από οικισμούς, με την εξόρυξη να γίνεται με χρήση εκρηκτικών με όσους κινδύνους συνεπάγεται κάτι τέτοιο για τη στατική επάρκεια και την προστασία των κτισμάτων από βλάβες.
5) Εκτός των όσων προαναφέρθηκαν δε μπορεί να μην επισημανθούν και οι προκλητικές διαστάσεις της διαδικασίας παραχώρησης (χωρίς διεθνή διαγωνισμό) των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην «Ελληνικός Χρυσός», παραχώρηση η οποία αναγνωρίστηκε ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ζημιογόνος για το Ελληνικό Δημόσιο (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδίκασε το 2011 πρόστιμο ύψους 15,34 εκατ. ευρώ). Η περίπτωση της Χαλκιδικής είναι εξόφθαλμη εύνοια συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων με μηδενικό όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο αγόρασε τα μεταλλεία από την TVX Gold με 11 εκ. ευρώ και τα πούλησε με το ίδιο ακριβώς αντίτιμο στην «Ελληνικός Χρυσός», τη στιγμή που στο Χρηματιστήριο του Τορόντο η αξία μόνο των μεταλλευμάτων (χωρίς εγκαταστάσεις, μηχανήματα κ.λπ.) εκτιμάται σε περίπου 15 δις ευρώ, ενώ η αξία της εταιρίας (δικαιώματα εκμετάλλευσης & υποδομές) αποτιμάται σε περίπου 2 δις ευρώ.
6) Αξίζει επιπλέον να επισημανθεί ότι, η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΕ.Κ.Α. αδιαφόρησε και αγνόησε την εμπεριστατωμένη πρόταση (Δ8- Α/Φ.7.49.13/22343/3949/2.12.2010) της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών – Τμήμα Α’ του Υ.ΠΕ.Κ.Α. προς την Ε.Υ.ΠΕ./Υ.ΠΕ.Κ.Α. και την HELLAS GOLD. Συγκεκριμένα, η αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών) διαφωνούσε με την πώλησητου προϊόντος εμπλουτισμού των τελμάτων Ολυμπιάδας στο εξωτερικό,προτείνοντας την αξιοποίησή τους ως τροφοδοσία του νέου εργοστασίου Μεταλλουργίας Χρυσού, ώστε να ικανοποιηθεί το δημόσιο συμφέρον κατά τις διατάξεις του άρθρου 85Α του Μεταλλευτικού Κώδικα. Αντιθέτως, η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΕ.Κ.Α., ενέκρινε τη φυγάδευση των συμπυκνωμάτων στο εξωτερικό με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων που θα απέφερε η επεξεργασία των συμπυκνωμάτων στη χώρα μας.
7) Οι εξορύξεις χρυσού, που σε όλο τον κόσμο αφήνουν πίσω τους τεράστιες εκτάσεις κατεστραμμένων δασών, υποβαθμισμένους υδροφόρους ορίζοντες και κατεστραμμένα εδάφη, είναι η πιο επιβαρυντική για το περιβάλλον εξόρυξη μεταλλεύματος παγκοσμίωςΧαρακτηριστικά παραδείγματααποτελούν η διαρροή κυανίου από τον ποταμό Τίσα στον Δούναβη το 2000, αποτέλεσμα εργασιών στο ορυχείο χρυσού Baia Mare στη Ρουμανία, η οποία αναγνωρίζεται ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στον αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ, και η αστοχία-καταστροφή φράγματος απόθεσης τελμάτων στην Ουγγαρία τον Οκτώβριο του 2000 που είχε ως συνέπεια 1.000 κυβικά μέτρα τοξικής λάσπης να διαρρεύσουν στο περιβάλλον.
8) Είναι αδιαμφισβήτητο ιστορικά, ότι η εξόρυξη των κοιτασμάτων στη χώρα μας είναι συνυφασμένη με αρνητικές εμπειρίες και μελανές περιόδους ληστρικής εκμετάλλευσης και καταλήστευσης του εθνικού μας πλούτου. Οι «επενδύσεις» αυτού του είδους είναι τελικά ξεπούλημα περιοχών της χώρας αντί πινακίου φακής, με στόχο τον πλουτισμό των επενδυτών. Είναι νωπές οι μνήμες, σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας, στο Λαύριο, τη Σέριφο, τη Χαλκιδική, την Εύβοια, τη Φωκίδα κ.ά. για το πώς νοείται από τους ιδιώτες ιδιοκτήτες μεταλλείων η «επιχειρηματική δράση»: οι επενδυτές στοχεύουν σε γρήγορο και μεγάλο κέρδος, που συνοψίζεται στο χαμηλό τίμημα στα δικαιώματα εκμετάλλευσης, στις μικρές επενδύσεις με περιστασιακά απασχολούμενους εργαζόμενους που θα αμοίβονται με μισθούς «Κίνας» μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων από το δημόσιο και όχι τον «επενδυτή», στις απορριπτέες και έντονα αμφισβητούμενες μεθόδους καθαρισμού με σημαντική επιβάρυνση για το περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο οι «επενδυτές» θα εξορύξουν γρήγορα και φθηνά το μετάλλευμα, με ορατό τον κίνδυνο, μετά από μερικά χρόνια εκμετάλλευσης και καταστροφής του περιβάλλοντος, στην περίοδο πτώσης της αξίας του χρυσού στην παγκόσμια αγορά σε επίπεδα που θα καθιστούν μη “βιώσιμη” την εξόρυξη, οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι να βρεθούν αντιμέτωποι με τη γνωστή πρακτική των μεταλλευτικών εταιριών να “πτωχεύουν” και να εγκαταλείπουν τα μεταλλεία.
9) Στην τελευταία άλλωστε, κατά το πρόσφατο παρελθόν, περίοδο κρίσης της μεταλλείας και πτώσης της τιμής των μεταλλευμάτων στα διεθνή χρηματιστήρια, όλοι σχεδόν οι επενδυτές εγκατέλειψαν τις δραστηριότητές τους μεταβιβάζοντας τεράστια χρέη στο Δημόσιο (Ο.Α.Ε.), αφήνοντας χιλιάδες ειδικευμένους εργαζόμενους άνεργους και εκτεταμένες εκτάσεις με μεγάλες περιβαλλοντικές πληγές. Το ελληνικό δημόσιο ακριβοπλήρωσε τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, μεταβιβάζοντας τις υποχρεώσεις της ληστρικής εκμετάλλευσης στα λαϊκά στρώματα, ενώ στο διάστημα της λειτουργίας τους οι ιδιοκτήτες μεταλλείων είχαν ασυλία παντός τύπου. Σήμερα, εκμεταλλευόμενοι τις συνθήκες του εργασιακού μεσαίωνα, της ανεργίας και της φτώχειας, οι «στρατηγικοί επενδυτές» θα θελήσουν να επιβάλλουν καθεστώς εργασίας 19ου αιώνα, συνθήκες Λαυρίου, Σερίφου και Χίου. Στα πλαίσια αυτά, επιχειρούν να αξιοποιήσουν την απουσία έμπειρου δημόσιου ελεγκτικού μηχανισμού των μεθοδολογιών εξόρυξης και μηχανισμού περιβαλλοντικού ελέγχου των δραστηριοτήτων αφού έχουν αποστεώσει και υποβαθμίσει φορείς και θεσμούς (Ι.Γ.Μ.Ε., Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος). Υφίστανται επομένως, όλες οι προϋποθέσεις για δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, τους υδατικούς πόρους και την ποιότητα του αέρα της ευρύτερης περιοχής (υψηλά επίπεδα σωματιδιακής ρύπανσης), δίχως να εξασφαλίζεται σημαντική ωφέλεια του Ελληνικού Δημοσίου και της τοπικής κοινωνίας από την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου σε σχέση με την αξία των μεταλλευμάτων και την περιβαλλοντική επιβάρυνση που αναμένεται.
10) Ο ορυκτός πλούτος της χώρας μας είναι εθνική περιουσία και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παραχωρείται σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου πρέπει να γίνεται σε όφελος του λαού, με πλήρη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στο πλαίσιο ενός κεντρικού σχεδιασμού με κοινωνικό έλεγχο και όχι κέρδη για το κεφάλαιο. Μια τέτοια ανάπτυξη θα έχει στο κέντρο της προσοχής της τους εργαζόμενους, το λαό της περιοχής και όχι την κερδοφορία της εταιρείας, θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας με μόνιμη σταθερή δουλειά και σεβασμό στα επαγγελματικά δικαιώματα και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη όλων των κλάδων: από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, τη μεταλλευτική δραστηριότητα και τη μεταποίηση, μέχρι τον τουρισμό.
Για το Σύνδεσμο Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 
Ο Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ, Γραφείο Υπουργού Κ. Χατζιδάκη, Γεν. Γραμ. Στρατηγικών Επενδύσεων Π. Σελέκο
2. ΥΠΕΚΑ / Γεν. Δ/νση Φυσικού Πλούτου / Δ/νση Μεταλλευτικών & Βιομηχανικών Ορυκτών
3. ΥΠΕΚΑ / ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ / Ειδικό Γραμματέα κ. Τριάντη
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6. ΙΓΜΕ
7. ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΙΓΜΕ
8. ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9. ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
10. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
11. ΕΜΠ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
12. ΤΕΕ
13. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
14. Σ.Ε.Γ.
15. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ &
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

18 σχόλια:

 1. Σωστός.

  Υ.Γ. Θυμάμαι το δικό σου ποστ. Το είχες θέσει περιεκτικά, μεν, αλλά πλήρες στα ουσιώδη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Χρμφ.. επιστήμονες. Τι να τους κάνουμε τους επιστήμονες,είδαμεπου μας κατάντησαν και αυτοί με τα φτυχία τους και τη μόρφωσή τους, θολοκουλτουριαραίοι άχρηστοι που όταν ήταν φοιτητές ξημεροβραδιάζονταν στο τάβλι στη Μελενίκου κ μετά στα τσίπουρα στην Άθωνος.
  Έλα έλα σας ξέρουμε σας τους επιστήμονες. :-p

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Και τώρα θα βγουν γνωστοι βουλευτές γνώστες του αντικειμένου, όπως φιλόλογοι,δικηγόροι κλπ κ θα πουν οτι οι γεωλόγοι δεν ξέρουν απο μεταλλεία :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Έλα τώρα... ξέρουμε γιατί τα λες αυτά. Εσείς οι συριζέοι θέλετε να γυρίσουμε στη δραχμή και οι δημόσιοι υπάλληλοι να ζουν σε βάρος όλων των άλλων. Δεν γίνετε να τα έχουμε όλα αγαπητέ, ή ανάπτυξη θα έχουμε και μεταλλεία ή καθαρό αέρα και ο κόσμος θα πεινάει, που έλεγε και ο Παπακωσταντίνου. Ο κόσμος θέλει ανάπτυξη ρε... πεινάει ο κόσμος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Και όπως λέει και ο προφήτης, 120 πανεπιστήμια συνιστούν μεταλλεία, αυτοί ξέρουν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Οι γεωλόγοι δεν είναι ειδικοί. Ειδικοί είναι οι μεταλλειολόγοι (αποδέκτης #15), οι μηχανικοί περιβάλλοντος και οι δικηγόροι (για τα νομικά ζητήματα).

  Για αυτό το λόγο η αηδία που ποστάρεις δεν περιέχει ούτε μισό επιστημονικό επιχείρημα, παρά μόνο γενικόλογη κινδυνολογία. Και βέβαια ξεφεύγει πολύ ακόμα και από το γενικό αντικείμενο των γεωλόγων όταν μιλάει για εξοργιστικές συμβάσεις κλπ. Στην ουσία ο σύλλογος γεωλόγων συμμετέχει στην επικοινωνιακή υστερία πολύ παρόμοια με την Ακαδημία τον καιρό του βιβλίου Στ' (και δείχνει και αυτός ότι είναι βασικά πολιτικό όργανο [κομματικό στην προκειμένη περίπτωση] και όχι επιστημονικό).

  Γεωλόγος = κάποιος που έγραψε 11 στις πανελλήνιες και μπήκε στην 20η του επιλογή. Σιγά τους Αϊνστάιν.

  Τώρα θα σταθώ λίγο:
  α) στο τερατώδες (επιστημολογικά) θράσος σου να επικαλείσαι το γενικό (δηλαδή το αόριστο/κινδυνολικό) έναντι του ειδικού (δηλαδή του τεκμηριωμένου/μελετημένου). Θα σου άρεσε φίλε μου να σε χώσουνε φυλακή επειδη γενικά οι άντρες βιάζουνε και δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι δε θα κάνεις το ίδιο; Κανονικά πρέπει να απαντήσεις ΝΑΙ, ΧΩΣΤΕ ΜΕ.

  β) στο ότι (κάνεις ότι δε βλέπεις) πως μια σημαντική διαφορά που έχουν οι μεταλλωρύχοι από τους κλάδους που απεργούν, είναι ότι οι μεταλλωρύχοι είναι όντως εργάτες με τη μαρξιστική έννοια του όρου και με την κοινή λογική. Δεν είναι βολεμένοι γραφειοκράτες που ο μισθός τους προέρχεται από φόρους και απεργούν ενάντια σε αποφάσεις του κράτους του οποίου έχουν ορκιστεί να αποτελούν όργανα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τελικα οχι δεν ειναι οι γνωστοι βουλευτες αλλα οι γνωστοι κομπουτεραδες γνώστες του αντικειμένου που θα πουν οτι οι γεωλόγοι δεν ξέρουν απο μεταλλεία :-)
  Αλλωστε αυτοι ηταν φυτα απο τα 17 τους και εγραψαν 20 στις πανελληνιες και περασαν στην πρωτη τους προτιμηση, οχι σαν εμας τους γεωλογους που μπεκροπιναμε στα μπαρια και γραψαμε 11.
  Αλλα πως θα παει μπροστα αυτη η χωρα αν αυτοι που μπεκροπιναν και περασαν στην 20η επιλογη τους θελουν να εχουν και αποψη για μεταλλεια, πετρωματα και ορυκτα. Στο κατω κατω τι ειναι, μηχανικοι υπολογιστων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Είσθε ανθέλλην κύριε και στέκεσθαι εμπόδιο εις την αναπτυξιακήν τροχιά της χώρας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ζητώ ταπεινά συγνώμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. @σπιθας
  Μερσι :)

  @estarian
  ουοουουουο θολοκουλτουριαραιοι!!!

  @vagelford
  Εγω, η ευρωπαϊκη επιτροπη και οι γεωλογοι ειμαστε συριζα!!

  @j95
  Δεν μπορω να πω πως διαφωνω επι της ουσιας στο:

  "Οι γεωλόγοι δεν είναι ειδικοί. Ειδικοί είναι οι μεταλλειολόγοι (αποδέκτης #15), οι μηχανικοί περιβάλλοντος και οι δικηγόροι (για τα νομικά ζητήματα).

  Για αυτό το λόγο η αηδία που ποστάρεις δεν περιέχει ούτε μισό επιστημονικό επιχείρημα, παρά μόνο γενικόλογη κινδυνολογία. Και βέβαια ξεφεύγει πολύ ακόμα και από το γενικό αντικείμενο των γεωλόγων όταν μιλάει για εξοργιστικές συμβάσεις κλπ"

  Τα υπολοιπα ομως περι του ποσο εγραψε ο αλλος στις πανελληνιες, περι του κομματικου του πραγματος κτλ ειναι σπεκουλα του κιαρατα.

  Θα συμφωνουσα έστω και θεωρητικά αν υπήρχε έστω και ένας ανεξάρτητος φορέας που να υπερασπιστεί τη γραμμαη των μηχανικών της Ελ Χρυσος ΑΕ. Δεν βρισκω κανέναν προς το παρον.


  ΤΟ οτι το κείμενο ξεφεύγει απο το στενο γεωλογικο τομέα το δεχομαι, αλλα δεν ειναι και σκαρτο επιστημονικα.

  πχ το νο 8 ειναι γενικόλογο αλλά επ ουδενί άκυρο σαν επιχείρημα ειδικά και ιδιαίτερα στην παρουσα φάση, ειδικά και ιδιαίτερα για την παρούσα κυβέρνηση

  Τα 1 εως 3 που απτονται πιο πολύ της γεωλογιας δεν ειναι επίσης άκυρα (και ναι το 3 ειναι γενικο αλλά ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορει να πει πως:
  * οι εξορυκτικες επιχειρησεις ειναι περιβαλλοντικα καθαρες
  * η προτεινομενη μέθοδος έχει δοκιμαστεί οπουδήποτε στον πλανήτη και αποδίδει περιβαλλοντικα)

  α) Δεν έχω διαβάσει καμία μελέτη από τρίτους που να δίνει δικιο στην ελ. χρυσος ΑΕ

  β) Στελέχη με βάθος (χρονων, καρριέρας κτλ) του ΚΚΕ που γνωριζω προσωπικά θεωρούν τους μεταλλωρύχους περίπου λούμπεν που με βάση το πρόσκαιρο συμφέρον τους καταδικάζουν την κοινωνία και τους εαυτούς στους σε βάθος χρόνου λόγω εξαναγκασμού απο το κεφάλαιο. Αυτο το θεωρεις έγκυρη μαρξιστική ανάλυση ή όχι


  Στέκομαι στο
  "Στην ουσία ο σύλλογος γεωλόγων συμμετέχει στην επικοινωνιακή υστερία πολύ παρόμοια με την Ακαδημία τον καιρό του βιβλίου Στ' (και δείχνει και αυτός ότι είναι βασικά πολιτικό όργανο [κομματικό στην προκειμένη περίπτωση] και όχι επιστημονικό)."
  το οποίο έχει έναν πόντο σαν επιχείρημα και κάνει το ζήτημα να χρήζει διερεύνησης

  @ximeio
  "Αλλα πως θα παει μπροστα αυτη η χωρα αν αυτοι που μπεκροπιναν και περασαν στην 20η επιλογη τους θελουν να εχουν και αποψη για μεταλλεια, πετρωματα και ορυκτα. Στο κατω κατω τι ειναι, μηχανικοι υπολογιστων;"

  χαχαχαχαχαχα!


  @hades
  ουοουοουοοουυοουου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. @j95

  "Ειδικοί είναι οι μεταλλειολόγοι (αποδέκτης #15), οι μηχανικοί περιβάλλοντος και οι δικηγόροι (για τα νομικά ζητήματα)."

  Επί της ουσίας. Υπάρχει μία(1) άποψη- των ειδικών που σωστά αναφέρεις - και οι οποίοι αναφέρονται στην χρησιμότητα της παραπάνω "επένδυσης";

  Αυτό για τα νομικά ζητήματα, γιατί το αναφέρεις; Διάτρητο είναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Τ.Ε.Ε
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας

  http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADESERGASIAS

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. @σπίθας
  Εντυπωσιάστηκα!
  (αναμενωμεν απάντηση απο τον j95)

  Το ουσιαστικό παραμένει. Καμία έκθεση σχετικου λίγο ή πολύ φορέα δεν αίρει τις επιφυλάξεις (ας το θέσουμε διπλωματικά) για την μέθοδο εξόρυξης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.


  Όσο και αν ο παραλληλισμός του j95 με την (κατάπτυστη) συμπεριφορά της ακαδημίας με το βιβλίο της στ δημοτικου με άγγιξε, δεν μπορώ να βρώ ούτε έναν φορέα, ούτε έναν ρεσε που να υποστηρίζει την μελέτη της Ελ. Χρυσος, ενώ τότε είχαν βγει αρκετοί ιστορικοί υπερ του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. @ zaphod
  Δεν ξέρω με τι ασχολείται, αλλά παρατηρώ παντελή άγνοια του θέματος.
  Οι γεωχημικοί δεν έχουν άποψη, οι γεωπόνοι; Ξέρεις πόσοι επιστήμονικοι φορείς είναι αρμόδιοπι για το θέμα
  Τμήμα αλιείας και θαλάσσιων ερευνών, Τμημα επιστημών θάλλασσας, Γεωπόνοι, Δασολόγοι..

  "Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με την Ε.Ε. Το πρόγραμμα αυτό στο οποίο συμμετέχουν όλες οι Ευρωπαϊκές Μεσογειακές χώρες, καθώς και χώρες της Μαύρης Θάλασσας, αφορά την παρακολούθηση και ανίχνευση ραδιενεργών στοιχείων στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσόγειου"

  Είναι πολλά ακόμη..αλλά δεν γίνεται να παραθέσουμε όλα τα σχετικά, όταν έχουν πάρει θέση οι σοβαρότεροι φορείς ( πχ.Μυλόπουλος ΑΠΘ) κλπ..

  Δεν υπάρχει τρόπος αποφυγής των τοξικών αποβλήτων, Όποιος ισχυριστεί το αντίθετο, ψεύδεται. Ας δει κανείς την ευρατομ, π.χ. ( στοιχειώδη πράγματα)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Πωπω! ασχετο με βγάζει ο ένας, άσχετο με βγάζει ο άλλος να 'στε καλα ρε παιδιά!

  Ρε Σπιθα οι γωλόγοι ειναι ασχετοι σχετικα με το φλέγον ζήτημα του αν αυτη η προτεινομενη μεθοδος σε αυτο το μερος απο αυτους τους ανθρωποι μπορει να κανει δουλεια κτλ

  Οτι περιβαλλοντικα ΚΑΝΕΙΣ σχετικοασχετος (πλην του....Παχτα, των μηχανικων της ΕΛ. Χρυσος και του Άδωνι) δεν δίνει "πρασινο φως" όμως δεν ειναι τυχαιο. Επανερχομαι λοιπον σε αυτα που ειχα πει στο προηγουμενο ποστ. ΟΙ μεταλλευτικες εταιρειες ειναι οι χειροτερες. Η ΒΡ και η Shell ειναι παπαδοπαίδια μπροστά τους. Αν και όταν το εμπεδώσουμε αυτο αρχίζουμε να ξαναμανακουβεντιάζουμε

  "Δεν υπάρχει τρόπος αποφυγής των τοξικών αποβλήτων, Όποιος ισχυριστεί το αντίθετο, ψεύδεται. Ας δει κανείς την ευρατομ, π.χ. ( στοιχειώδη πράγματα)"

  Δεν μπορω να πω πως διαφωνω, αλλα σχετικα με τα μεταλλευτικα ειμαι οντως ασχετος :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον ΣΠΙΘΑ.

  Εξ' άλλου, ποια προβλεπόμενη διαδικασία, με στόχο με την ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων, ακολουθείται κατά τα προβλεπόμενα στο Χέλλας, ώστε να περιμένουμε να γίνει και σε αυτή την αρπαχτή της... χρυσόσκονης;

  Και κλείνοντας: Συνέλληνα! Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις καλύτερα από τους ομόδοξους Ρουμάνους; :-P

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. @polsemannen
  Ολοι συμφωνουμε με τον Σπιθα. Λες....ο σπιθας να εγινε ΣΥΡΙΖΑ;;

  :ΡΡΡ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ουδέποτε ήμουν με Πασοκ-ΝΔ,
  Ενάντια στο μνημόνιο από την πρώτη ημέρα( δες ποστ μου, αλλά δεν βαριεσαι..)
  Δεν συζητώ για δεξιές και ακροδεξιές πολιτικές από νεανίας, βρε.. ( γνωστό)

  Ημουν μέλος του ΣΥΝ και της Ανανεωτ. Πτέρυγας, μέχρις εκεί.

  Για την ΔΗΜΑΡ, έχω σχολιάσει: Από την πρώτη ημέρα της δημιουργίας της, τέλος για μένα και δεν συζητώ επ'αυτού ( σιώπησα)

  Από τότε που συνεργάστηκε με πασοκ- νδ, την κρίνω ως μέλος μιας νεοφιλιλε κυβέρνησης. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο

  Ουδέποτε συμφώνησα με πολιτικές που ενίσχυαν τον κοινωνικό αυτοματισμό.

  Είμαι ταξικά με το μέρος του αδυνάτου, ανέκαθεν.

  Τέλος.

  υ.γ: Ήμουν υπερ μεταρρυθμίσεων πριν το μνημόνιο
  Με μνημόνια δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις.

  Φυσικά και προκρίνω συριζα, από το 2010 και μετά. Χρειάζεται όμως βοήθεια και από ανένταχτους δημοκράτες αριστερούς..εκεί τοποθετώ το εαυτό μου, χωρίς κομματική ταυτότητα,πλέον

  (νισάφι, ρε συ, δεν αντέχω και δεν με αντέχουν οι κομματικοί μηχανισμοί)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

aeisixtir